Jste zde

F7PMFKIPA2 - Klinická kineziologie a patokineziologie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKIPA2 Z,ZK 4 2P+2S česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Klinická kineziologie a patokineziologie I. (F7PMFKIPA1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická kineziologie a patokineziologie bezprostředně navazují na znalosti získané v bakalářském studiu absolvováním předmětů anatomie, fyziologie a patologie. Předpokládá se znalost základů fyzioterapeutických předmětů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•zápočet: písemné testy cca 30 otázek s navrženými variantami odpovědí, dtto v elektronické formě, 4 testy v průběhu semestru, minimální dosažený výsledek 50 % správných odpovědí;

•zkouška: řádný termín písemný test 50 otázek s navrženými variantami odpovědi, opravné termíny ústní přezkoušení.

Požadavky na studenty: minimálně 90% účast na seminářích (podmínka pro udělení zápočtu), každá omluvená absence nahrazena přezkoušením nebo určením náhradní výuky.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Základy synaptologie.

2. týden Somatosenzorický systém.

3. týden Somatomotorický systém.

4. týden Archi- paleo a neomotorický systém. Vývojová kineziologie a patokineziologie.

5. týden Jemná, obratnostní motorika.

6. týden Orgánová motorika. Klinická kineziologie a patokineziologie orofaciální soustavy.

7. týden Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému.

8. týden Klinická kineziologie a patokineziologie horní končetiny.

9. týden Klinická kineziologie a patokineziologie dolní končetiny.

10. týden Klinická kineziologie a patokineziologie prototypových aktivit.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Témata seminářů jsou identická s tématy přednášek. Jsou fázově posunuta (proto je v přednáškách zařazeno Volné téma).

1. týden Základní pojmy anatomie a patologie.

2. týden Základy synaptologie.

3. týden Somatosenzorický systém.

4. týden Archi- paleo a neomotorický systém. Vývojová kineziologie a patokineziologie

5. týden Jemná, obratnostní motorika.

6. týden Orgánová motorika. Klinická kineziologie a patokineziologie orofaciální soustavy.

7. týden Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému.

8. týden Klinická kineziologie a patokineziologie horní končetiny.

9. týden Klinická kineziologie a patokineziologie dolní končetiny.

10. týden Klinická kineziologie a patokineziologie prototypových aktivit.

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

•PODĚBRADSKÁ Radana. Komplexní kineziologický rozbor. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

Doporučená literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. díl. Praha: Grada, 2020 (v tisku).

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 2. díl. Praha: Grada, 2020 (v tisku).

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: