Jste zde

F7PMFKIPA1 - Klinická kineziologie a patokineziologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKIPA1 Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie. Bezprostředně navazují na znalosti získané v bakalářském studiu absolvováním předmětů anatomie, fyziologie a patologie. Předpokládá se znalost základů fyzioterapeutických předmětů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•zápočet: písemné a elektronické testy, ústní forma, písemné testy cca 30 otázek s navrženými variantami odpovědí, dtto v elektronické formě, 7 testů v průběhu semestru;

•zkouška: řádný termín písemný test 50 otázek s navrženými variantami odpovědi, opravné termíny ústní přezkoušení.

Požadavky na studenty: minimální dosažený výsledek 50 % správných odpovědí, k udělení zápočet je nutná 90% prezence, každá omluvená absence nahrazena přezkoušením nebo určením náhradní výuky.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fenomenologie kineziologie a patokineziologie, definiční vymezení.

2. týden Propedeutika klinické kineziologie a patokineziologie.

3. týden Patokineziologie buněk a tkání.

4. týden Histogeneze tkání pohybového systému. Morfogenetický význam pohybu.

5. týden Patokineziologie tkání pohybového systému.

6. týden Biomechanika tkání.

7.–8. týden Osteokinematika.

9.–10. týden Artrokinematika.

11.–12. týden Myokinematika.

13. týden Volné téma.

14. týden Časová rezerva.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Témata seminářů jsou identická s tématy přednášek. Jsou fázově posunuta (proto je v přednáškách zařazeno Volné téma).

1. týden Základní pojmy anatomie a patologie.

2. týden Seminární práce s definičním tématem.

3. týden Propedeutika klinické kineziologie a patokineziologie.

4. týden Patokineziologie buněk a tkání.

5. týden Histogeneze tkání pohybového systému. Morfogenetický význam pohybu.

6. týden Patokineziologie tkání pohybového systému.

7. týden Biomechanika tkání.

8.–9. týden Osteokinematika.

10.–11. týden Artrokinematika.

12.–13. týden Myokinematika.

14. týden Časová rezerva.

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

•PODĚBRADSKÁ Radana. Komplexní kineziologický rozbor. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

Doporučená literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. díl. Praha: Grada, 2020 (v tisku).

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 2. díl. Praha: Grada, 2020 (v tisku).

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: