Jste zde

F7PMFFPA - Farmakologie pohybového aparátu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFFPA ZK 2 1P+0C česky
Garant předmětu:
Lukáš Handl
Přednášející:
Lukáš Handl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

I když je snahou fyzioterapie minimalizovat u poruch pohybového aparátu souběžnou farmakoterapii, nelze se ji zcela vyhnout, ať již podáváním analgetik, nesteroidních antiflogistik, spasmolytik a zejména antirevmatik. Obrovský rozmach zažívá v tomto oboru biologická léčba. Studenti budou seznámeni s jednotlivými modalitami farmakoterapie pohybového aparátu, včetně vhodných indikací, možných kontraindikací a vedlejších účinků léčby.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Test obsahuje celkem 20 testových otázek single-choice nebo multiple-choice.

bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 16 správných odpovědí = 1,5 (B); 15 - 14 správných odpovědí = 2 (C); 13 - 12 správných odpovědí = 2,5 (D); 11 - 10 správných odpovědí = 3 (E); méně než 10 správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Základní principy patofyziologie a farmakoterapie pohybového aparátu.

3.–4. týden Nesteroidní antiflogistika, glukokortikoidy a chorobu modifikující antirevmatické léky.

5.–6. týden Imunologický podklad revmatických onemocnění. Moderní přístupy farmakoterapie pohybového aparátu – biologická léčba.

7.–8. týden Farmakoterapie bolesti.

9.–10. týden Nejčastější onemocnění pohybového aparátu a jejich léčba.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními znalostmi týkajícími se farmak využívaných při onemocnění pohybového aparátu tak, aby na základě farmaceutické anamnézy mohli posoudit stav nemocného a zodpovědět jeho případné dotazy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-4157-4.

•NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

Doporučená literatura:

•PAVELKA, Karel. Revmatologie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-688-5.

•ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA a Martin VOTAVA, ed. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon HARMONOGRAM LS 23/24114.55 KB