Jste zde

F7PMFDDPA - Diferenciální diagnostika pohybového aparátu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFDDPA ZK 3 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti získají dovednosti v analýze funkčních poruch motoriky na základě obecně platných funkčních vztahů a následně si osvojí směr terapeutického přístupu dané poruchy. Výuka je zacílená na praktickou výuku a demonstrace pacientů, kde obsahová stránka bude plynule navazovat na dosavadní znalosti klinických předmětů a vyšetření pohybového aparátu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: 100% účast na cvičeních, zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, anamnéza a její význam, bolest, její typy a význam v anamnéze pro diferenciálně diagnostickou rozvahu.

2. týden Diferenciální diagnostika poruch svalového napětí.

3. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti krční páteře a hlavy.

4. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti ramenního pletence.

5. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti horní končetiny.

6. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti hrudní páteře.

7. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti bederní páteře.

8. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti pánve.

9. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti kyčle.

10. týden Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti kolena a nohy.

11. týden Diterenciální diagnostika poruch temporomandibulárního kloubu.

12. týden Diferenciální diagnostika poruch rovnováhy.

13. týden Praktická demonstrace pacienta.

14. týden Praktická diferenciální diagnostika na živém modelu – samostatná práce ve skupinách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta na základě osvojení si rozsáhlé škály klinických testů diferenciálně diagnosticky definovat problém pacienta a argumentačně si ho obhájit.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•CLASSEN, Meinhard. Diferenciální diagnóza ve schématech. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0615-6.

•KOLÁŘ, Pavel. Clinical rehabilitation. Praha: Alena Kobesová, 2013. ISBN 978-80-905438-0-5.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•KOLÁŘ, Pavel. Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Reh. fyz. lék. 1996, 4:152-155. ISSN 1211-2658.

•HNÍZDIL, Jan. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-187-9.

•LEWIT, Karel. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine. Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Doporučená literatura:

•FROWNFELTER, Donna L. a Elizabeth DEAN. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. 5th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby, 2012. ISBN 0323059139.

•GOODMAN, Catherine Cavallaro, John HEICK a Rolando T. LAZARO. Differential diagnosis for physical therapists: screening for referral. 6th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2018. ISBN 0323478492.

•HAMILL, Joseph a Kathleen KNUTZEN. Biomechanical basis of human movement. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins, 2009. ISBN 0781791286.

•The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Dostupné na:

http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: