Jste zde

F7PMBSPB - Statistika pro biomedicínu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBSPB Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Jana Vránová (gar.), Jakub Ráfl, Aleš Tichopád
Cvičící:
Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - metody statistické analýzy určené především pro lékařský výzkum - klinické, biologické, biochemické, biofyzikální a jiné studie, metody deskriptivní a induktivní statistiky, statistické epidemiologické metody, testování hypotéz, porovnání skupin (parametrické i neparametrické metody), ANOVA, korelace a jednoduchá regresní analýza, mnohorozměrné regresní modely, mnohorozměrné lineární modely, logistická regrese, diskriminační analýza, analýza přežití apod., výpočty modelů a interpretace výsledků.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 3 cvičeních.

Hodnocení zkoušky: Zkouška probíhá písemnou nebo ústní formou. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Hodnocení předmětu je realizováno podle stupnice ECTS na základě bodů získaných u zkoušky.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Statistické postupy v medicíně

2. Deskriptivní statistika I

3. Deskriptivní statistika II

4. Testování hypotéz - 2 skupiny

5. Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

6. Kontingenční tabulky

7. Korelace a jednoduchá regrese

8. Mnohorozměrná regresní analýza

9. Diskriminační analýza

10. Logistická regrese

11. ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

12. Analýza přežití, analýza hlavních komponent a faktorová analýza

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Výpočty základních parametrů deskriptivní statistiky

2. T-testy, Mann-Whitneyův U-test

3. ANOVA, Kruskal-Wallisova ANOVA

4. Kontingenční tabulky

5. Korelace a regresní analýza

6. ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

7. Mnohorozměrná regresní analýza

8. Diskriminační analýza

9. Logistická regrese

10. Analýza přežití

11.Analýza hlavních komponent a faktorová analýza

12. Interpretace výsledků

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

ZVÁROVÁ, Jana et al. Biomedicínská statistika I.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2016. 220 s. ISBN 978-80-246-3416-6.

ZVÁRA, Karel: Biomedicínská statistika IV.: Základy statistiky v prostředí R. Praha: Karolinum, 2013. 260 s. Elektronická kniha EAN 9788024624471.

PROCHÁZKA, Bohumír: Biostatistika pro lékaře. 1. vydání. Praha: Karolinum. 2015, 346 s. ISBN 978-80-246- 2782-3.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 978-80-262-0200-4.

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Statistická analýza experimentálních dat. Vyd. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2004. 953 s. ISBN 80-200-1254-0.

MOTULSKY, Harvey. Intuitive biostatistics: A nonmathematical guide to statistical thinking. 3. vyd. New York: Oxford University Press, 2013.

LITSCHMANNOVÁ, Martina. Úvod do statistiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Veká drogová kocovina (Finmag): https://finmag.penize.cz/407932

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Package icon CV_11.12 MB
Package icon CV_217.71 KB
Package icon CV_399.62 KB
Package icon CV_499.71 KB
Plain text icon data cv 41.38 KB
Package icon CV_5534.89 KB
Package icon CV_61.86 KB
Package icon CV_73.36 KB
Package icon CV_820.64 KB
Package icon CV_9123.19 KB
Package icon CV_112.92 KB
Package icon CV_12146.26 KB
Package icon CV_1599.58 KB
Package icon CV_9_multicompare130.39 KB
Package icon CV_11_KW120.51 KB
Package icon CV_12_regrese555.8 KB

Ostatní - odkaz: