Jste zde

F7PMBPPTD - Pokročilá přístrojová technika pro diagnostiku

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBPPTD Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek (gar.), Tomáš Dřížďal
Cvičící:
Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá pokročilými problematikami zaměřenými na diagnostiku v medicíně.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Splnění závěrečného zápočtového testu na min. 50 %.

Hodnocení zkoušky: Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu a ani jinou nápovědu. Z testu je možné získat maximálně 100 bodů, hodnocení dle ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

 Neinvazivní optické metody

 Endoskopické zobrazovací techniky

 Kostní densitometrie, dentální RTG

 Přístrojové zabezpečení angiografického zobrazování

 Echokardiografie

 Impedanční tomografie

 CT se dvěma rentgenkami

 CT – pokročilé techniky zobrazování

 CT – pokročilé metody rekonstrukce obrazu

 MR – paralelní zobrazování

 MR – pokročilé techniky zobrazování I

 Funkční MR zobrazování

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

 Endoskopické zobrazovací systémy I

 Endoskopické zobrazovací systémy II

 Rekonstrukční techniky u tomografických zobrazovacích modalit – filtrovaná zpětná projekce

 Rekonstrukční techniky u tomografických zobrazovacích modalit – iterativní metoda

 Princip magnetické rezonance, vliv volby parametrů impulsové sekvence na obraz

 Demonstrace elektrické impedanční tomografie – rekonstrukce obrazu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

HAIDEKKER, Mark A. Medical imaging technology. New York: Springer, [2013], ©2013. ix, 130 stran. Springer Briefs in Physics. ISBN 978-1-4614-7072-4.

FLOWER, M. A., ed. Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Boca Raton: CRC, ©2012. xxxvi, 811 s. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0.

Doporučená literatura:

BUSHBERG, Jerrold T., J. Anthony SEIBERT, Edwin M. LEIDHOLDT a John M. BOONE. The essential physics of medical imaging. Third edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. ISBN 978-1-4511-1810-0.

CARVER, Barry, ed. a Elizabeth CARVER, ed. Medical imaging: techniques, reflection & evaluation [online]. 2nd ed. Edinburgh: Elsevier, ©2012 [cit. 2019-02-26]. ISBN 9780702039331.

HORNAK, Joseph P. The Basics of MRI, 2017. Dostupné na https://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: