Jste zde

F7PMBOP2 - Odborná praxe II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBOP2 Z 2 2XT česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Odborná praxe II doplňuje praktickou část výuky v programu Biomedicínské inženýrství a přímo navazuje na praxi realizovanou mezi prvním a druhým semestrem v rámci bloku Odborná praxe I.

Praxe ve druhém bloku může pokračovat ve zdravotnickém zařízení nebo může po souhlasu garanta předmětu probíhat na dalších pracovištích organizací, které se zabývají administrativní problematikou spadající do oblasti biomedicínského inženýrství, např. na Elektrotechnickém zkušebním ústavu či Státním úřadu pro kontrolu léčiv apod.

Student se během praxe seznámí s legislativními a administrativními procesy, které přímo souvisí s činností biomedicínského inženýra: problematika výběrového řízení a volby technických parametrů zdravotnické techniky pro potřeby výběrového řízení, podílení se na vyhodnocování výběrových řízení apod. Nezbytnou součástí odborné praxe II je min. 10 hodin na úseku evidence zdravotnických přístrojů a měřidel, zejména s důrazem na orientaci v databázových systémech používaných ve zdravotnictví a min 10 hodin seznámení se s problematikou informačních systémů, NIS, KIS, PACS a problematikou zabezpečení pacientských dat. Součástí náplně pak může být podílení se na auditní činnosti, analýza nežádoucích událostí ve spojení se zdravotnickou technikou atd.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení o absolvované praxi příslušným pracovištěm, odevzdaná zpráva z praxe.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: