Jste zde

F7PMBDS2 - Diplomový seminář II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBDS2 Z 3 2S česky
Přednášející:
Martin Rožánek (gar.)
Cvičící:
Martin Rožánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Diplomový seminář II. navazuje na předmět Diplomový seminář I. V rámci semináře je kontrolována navazující činnost při řešení diplomové práce. Kontrolovány jsou zejména průběžné dosažené výsledky řešení diplomové práce, které studenti prezentují v průběhu semestru.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Vypracování dílčí části diplomové práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura doporučená v zadání diplomové práce.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: