Jste zde

F7PMBDS1 - Diplomový seminář I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBDS1 Z 5 4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Fišer, Martin Rožánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Diplomový seminář I. navazuje na předmět ročníkový projekt. V rámci semináře je kontrolována průběžná činnost při řešení diplomové práce. Kontrolovány jsou použité metody a dílčí výsledky řešení diplomové práce, které studenti prezentují v průběhu semestru.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Výběr schváleného zadání diplomové práce, prezentace výsledků Ročníkového projektu, prezentace harmonogramu prací na DP, vypracování dílčí části diplomové práce a prezentace dílčích výsledků na semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Murray, Rowena. How to write a thesis [online]. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=375106

ISBN 9780335244294.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: