Jste zde

F7DCTLM - Telemetrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTLM ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení znalostí a získání praktického přehledu o moderních prostředcích pro dálkové monitorování a řízení technických a biologických systémů a procesů s důrazem na medicínské, civilní a obranné aplikace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška

Požadavky na studenta: zpracování námětového úkolu se zaměřením na využití telemetrie v souladu s potřebami některé ze složek IZS.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě, je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Technické a infrastrukturní varianty řešení měřicího a přenosového řetězce.

Přehled senzorů a převodníků fyzikálních veličin, principy tvarování a filtrace signálů, digitalizace signálů.

Metody kódování, šifrování, serializace a komprese signálů.

Přehled vlastností jednotlivých technologií pro dálkový přenos signálů a dat – metalický spoj, optický spoj, přenos signálů po Internetu, dostupné RF technologie (Bluetooth, WiFi, ZigBee, ANT, GSM, mikrovlnné spoje a další), principy satelitní navigace, GPS tracking.

Senzorové sítě BAN. Praktické ukázky užití telemedicínských aplikací – homecare systémy, telemonitoring EKG, krevního tlaku, fyzické aktivity a glykemie.

Systémy pro monitorování fyziologického stavu sportovců, vojáků a příslušníků integrovaného záchranného systému.

Úvod do metod automatické analýzy signálů, vizualizace a podpory rozhodování v telemetrických systémech.

Přehled současných providerů telemetrie ve světě i u nás.

Přenosové standardy.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení znalostí a získání praktického přehledu o moderních prostředcích pro dálkové monitorování a řízení technických a biologických systémů a procesů s důrazem na medicínské, civilní a obranné aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

BARCULO, D. Telemetry – Research, Technology and Applications. New York: Nova Science Publishers, 2009, 239 s. ISBN 978-16-069-2509-6.

LATIFI, R. Telemedicine for Trauma, Emergencies, and Disaster Management. 1. vyd. Artech House, 2011, 400 s. ISBN 978-16-078-3997-2.

SWAMI, A. et al. Wireless sensor networks: signal processing and communications. Hoboken, Wiley, 2007, 390 s. ISBN 978-0-470-03557-3.

Doporučená literatura:

CERNY, M., PENHAKER, M. Biotelemetry. IFMBE Proceedings. Springer Berlin Heidelberg, 20, 405-408, 2008.

EL HASSANI, A.H. et al. eHealth and Remote Monitoring. InTech, Chapters published September 12, 2012, 146 s. ISBN 978-953-51-0734-7,

GRASCHEW, G. et al. Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions. InTech, Published: March 22, 2011.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: