Jste zde

F7DCBPST1 - Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCBPST1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Marek Loužek, Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Jan Eichler, Marek Loužek, Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V tomto předmětu student získá znalosti bezpečnostních mechanismů a současných trendů, které budou ovlivňovat jeho práci v příští generaci. Tyto znalosti jsou potřebné pro využití stávajících zdrojů pro krizové řízení co nejefektivnějším způsobem tak, aby mohl být úkol splněn i za stavu zdrojového nedostatku. Předmět bude přednášen v širších souvislostech mezinárodní bezpečnostní politiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování určeného tématu ve formě ucelené práce za pomocí informačních zdrojů, zvládnutí jeho prezentace písemnou a ústní formou, zvládnutí dalších aplikací a použití tématu v širších bezpečnostních souvislostech.

Osnova přednášek:

Příčiny, projevy a následky terorismu.

Komunikační strategie soudobého terorismu.

Teroristické útoky 2001.

Evropská fronta globálního terorismu.

Hlavní metody a formy teroristických útoků.

Boj proti terorismu na národní i nadnárodní úrovni.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Absolvent předmětu musí být schopen ve své budoucí práci identifikovat nejdůležitější hrozby a získat předpoklady pro modelování teroristických aktivit a orientaci v informacích o teroristech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad: válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2251-4.

EICHLER, Jan. Od Sarajeva po Hirošimu: válka a mír v první polovině 20. století. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2179-1.

MAKARIUSOVÁ, Radana. Globální terorismus a radikální hnutí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-777-1.

ŤUPEK, Pavel. Salafitský islám. Praha: Academia, 2015. ISBN 8020024875.

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-665-1.

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Hrozba radikalizace: terorismus, varovné signály a ochrana společnosti. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2031-4.

Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

Doporučená literatura:

JELÍNEK, Jiří. Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 9788075022561.

OSTŘANSKÝ, Bronislav. The Jihadist preachers of the end times: Isis apocalyptic propaganda. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. ISBN 9781474439237

PLISKOVÁ, Kateřina. Propaganda džihádu: časopisy Al-Káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 9788074851131.

SOULEIMANOV, E. (Ed.) Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, 346 s. ISBN 978-80-7419-038-4.

LAUZIÈRE, Henri. The making of Salafism: Islamic reform in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, [2016]. ISBN 978-0-231-17550-0.

ASLAN, E. & E. E. AKKILLIÇ (vedení projektu). Islamische Radikalisierung. Biografische Verläufe im Kontext der religiösen Sozialisation und des radikalen Milieus. Wien: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. 2017. Dostupné z:

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Studien/Islamistische_Radikalisierung_Biografische_Verlaeufe_im_Kontext_der_religioesen_Sozialisation_und_des_radikalen_Milieus.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: