Jste zde

F7DCBAG1 - Bezpečnostní aspekty globalizace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCBAG1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Marek Loužek
Přednášející:
Marek Loužek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je rozebrat bezpečnostní aspekty globalizace. Globalizace bývá definována jako dlouhodobý hospodářský, kulturní a politický proces, který prohlubuje a urychluje pohyb statků, lidí a idejí přes hranice států a kontinentů. Globalizace však není jednolitý proces. Je možno mluvit o historických vlnách jejího posilování nebo oslabování – globalizace a lokalizace. Předmět načrtne paradox globalizace, podle něhož globalizace může vyvolat politickou reakci, která ji odmítá. Prodiskutuje argumenty pro a proti globalizaci. Prozkoumá vliv technického pokroku na globalizaci. Položí otázku, zda se v globální soutěži lépe uplatní státy velké, nebo malé. Vylíčí dopad koronaviru na globalizaci. Nastíní bezpečnostní aspekty globalizace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní znalosti o mezinárodních bezpečnostních vztazích, zájem o mezinárodní politiku a aktuální problémy ve světě.

Osnova přednášek:

Pojem globalizace.

Paradox globalizace.

Globalizace a její kritici.

Vliv technologické změny na globalizaci.

Globální soutěž: velké, nebo malé státy.

Dopad koronaviru na globalizaci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozebrat bezpečnostní aspekty globalizace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0.

LOUŽEK, Marek a Luboš SMRČKA. The European Integration Crisis: An Economic Analysis: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2020. ISBN 978-1-5275-5982-0.

RODRIK, Dani. The Globalization Paradox: why global markets, states, and democracy can’t coexist: Oxford, Oxford University Press 2012. ISBN 978-0-19-960333-6.

SNOW, M. Donald. National security for a new era: globalization and geopolitics: New York, Pearson Longman 2007. ISBN 0-321-38393-1.

MABEE, Bryan The globalization of security: State power, security provision and legitimacy: Basingstoke, Palgrave Macmillan 2009. ISBN 978-0-230-22400-1.

SMITH, E. Michael. International security: politics, policy, prospects: London, Palgrave 2017. ISBN 978-1-137-58292-8.

Doporučená literatura:

STIGLITZ, E. Joseph. Globalization and its discontents revisited: anti-globalization in the era of Trump: London, Penguin Books 2017. ISBN 978-0-393-35516-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: