Jste zde

F7DCAJ1 - Angličtina pro doktorandy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCAJ1 ZK 2S anglicky
Garant předmětu:
Eva Motyčková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Požadavky:

Zkouška je písemná. Písemná část musí být splněna minimálně na 60%. Dalšími požadavky v semestru jsou nejvýše 2 absence za semestr ( v případě posluchačů řádného studia). Studenti kombinované formy studia docházku povinnou nemají, pouze se dostaví na test- termín bude stanoven ve výuce. Ve výuce se pracuje s učebnicí Academic Vocabulary in Use - probírané kapitoly jsou v rozpisu. Test je založen na učebnici. V souladu s Řádem doktorského studia může být zkouška z předmětu nahrazena uznávaným certifikátem o absolvování zkoušky z anglického jazyka- úroveň C1. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction to academic English

2. Key nouns, key verbs

3.Key adjectives , adverbs

4. Key quantifiers

5. Nouns and words they combine with

6. Adjective and noun combinations

7. Verbs and words they combine

8.Verbs and prepositions

9. Nouns and prepositions

10.Facts, evidence, data

11.Time

12.Cause and effect

13.Repetition

14.Test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] MC CARTHY Michael., ODELL Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 9780521689397.

Doporučená:

[2] PORTER David. Check your vocabulary for academic English. London: A&C Black,2007. ISBN-10: 0 7136 8285 X.

Poznámka:

pro vstup do kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni B2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: