Jste zde

F7DCAJ - Angličtina pro doktorandy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCAJ ZK 5 2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Důraz je kladen na precizaci vyjadřovacích schopností jak písemných, tak ústních. Součástí kurzu je také problematika zpracování prezentací a odborných článků.

Požadavky:

Zkouška je písemná. Písemná část musí být splněna minimálně na 50%. Dalšími požadavky v semestru jsou nejvýše 3 absence za semestr a přednesení prezentace na odborné téma ve výuce (disertace) a pracovní list pro kolegy. V souladu s Řádem doktorského studia může být zkouška z předmětu nahrazena uznávaným certifikátem o absolvování zkoušky z anglického jazyka- úroveň C1. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction to academic English

2. Key nouns, key verbs

3.Key adjectives , adverbs

4. Key quantifiers

5. Nouns and words they combine with

6. Adjective and noun combinations

7. Verbs and words they combine

8.Verbs and prepositions

9. Nouns and prepositions

10.Reporting what others say

11.Comparing and contrasting

12.Summarising and concluding

13.Repetition

14.Test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] MC CARTHY Michael., ODELL Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 9780521689397.

Doporučená:

[2] PORTER David. Check your vocabulary for academic English. London: A&C Black,2007. ISBN-10: 0 7136 8285 X.

Poznámka:

pro vstup do kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni B2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Soubor Information concerning the exam12.7 KB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Notetaking428 KB
Microsoft Office document icon Summary30 KB
Microsoft Office document icon Abstract36.5 KB
Microsoft Office document icon Paragraph structure41 KB
Microsoft Office document icon Argumentation paper33.5 KB