Jste zde

17VRDP - Radiologická propedeutika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRDP Z 1 1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vybrané teoretické poznatky z výuky předmětu budou procvičeny a doplněny o praktické zkušenosti. Studenti budou seznámeni se základními principy a cíli radiační ochrany i příslušnou legislativou týkající se radiační ochrany. Studenti by si měli dále osvojit správné zásady práce v laboratoři. Získané informace vybraných aspektů radiační ochrany ve zdravotnictví by měly poskytnout dostatečnou přípravu před samotnou prací na odborné praxi.

Požadavky:

V rámci výuky je možná jedna absence, která musí být doložena například potvrzením od lékaře, v případě více absencí je nutná náhrada výuky po domluvě s garantem předmětu. Průběžné aktivní plnění studijních požadavků na seminářích.

Zápočtový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí)

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně

K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A.. 100 - 90 výborně (excellent)

B.. 89 - 80 velmi dobře (very good)

C.. 79 - 70 dobře (good)

D.. 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. – 2. týden……. Bezpečnost práce v laboratoři, náplň cvičení, podmínky získání zápočtu. Radiační ochrana v ČR.

3. – 4. týden……. Zdroje ionizujícího záření, experimentální měření pomocí laboratorní soupravy pro RTG měření včetně doplňkových soustav

5. – 6. týden……. Využití ionizujícího záření v medicíně – vybrané aspekty radiační ochrany před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací.

7. – 8. týden……. Radiační ochrana při mimořádné radiační situaci ve zdravotnictví.

9. – 10. týden…. Exkurze na externí pracoviště.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05319-5.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•SABOL, Jozef a Petr VLČEK. Radiační ochrana v radioterapii. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04757-6.

Doporučená literatura:

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná a radiační fyzika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-669-7.

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Soubor Šablona protokolu66.14 KB
PDF icon Cvičení č. 1470.21 KB
PDF icon Cvičení č. 21017.26 KB
PDF icon Cvičení č. 3823.07 KB
PDF icon Cvičení č. 4693.98 KB
PDF icon Cvičení č. 5 (pokyny k MOODLE)402.49 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram seminářů LS 2019/2020320.06 KB