Jste zde

17VAD - Anatomie dítěte

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VAD Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Anatomie dítěte je nově koncipovaný obor zabývající se stavbou dětského organismu do 18-ti let věku. V českých zemích nebyl nikdy na VŠ systematicky vyučován - zřejmě proto, protože chybělo velké množství faktických údaj o struktuře, vývoji a funkci dětských tkání a orgánů. V evropském kontextu jde o velmi atraktivní disciplinu vzhledem k tomu, že biologické i biomechanické parametry dětského těla jsou zásadně odlišné od těla dospělého. Předmět je nabízen pro všechny zájemce z různých VŠ; předpokládá zvládnutí alespoň základních somatologických informací těla dospělého.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

písemné prokázání získaných znalostí testem, 80% úspěšnost.

Osnova přednášek:

1. Stratifikace dětského věku

2. Dětské tkáně - biomechanické rozdíly tkání dětských a dospělých

3. Pasivní část pohybového aparátu dítěte

4. Aktivní část pohybového aparátu dítěte

5. Nejčastější vrozené vady pohybového aparátu

6. Dýchací systém dítěte

7. Trávicí systém dítěte I

8. Trávicí systém dítěte II

9. Oběhový systém dítěte - srdce I

10. Oběhový systém dítěte - II

11. Močopohlavní systém dítěte

12. Řídící systém v dětském věku

13. Nervový systém dítěte

14. Volné vybrané téma

Osnova cvičení:

Není určena

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: