Jste zde

17PMBZAO - Zpracování a analýza obrazu

Předmět studenty seznámí, jak a proč se zpracovávají/analyzují obrazy počítačem. Nejprve vysvětlíme metody digitálního zpracování obrazu, kdy nemáme sémantickou znalost o obsahu obrazu. Dále budeme studovat postupy analýzy obrazu, kdy podle sémantiky umíme segmentovat objekty od pozadí, popsat je příznaky a rozpoznat je. Tyto postupy jsou, mimo jiného, základem při použití analýzy obrazu v biomedicíně, kde se stávají důležitým nástrojem nejen pro stanovování diagnózy. Navážeme na studentovy znalosti z matematické analýzy, lineární algebry a teorie signálů. Podrobný popis předmětu viz http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/FBMI-ZAO/2019-2020Zima/