Jste zde

17PBTAKL - Vývoj aplikací klient- server

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTAKL Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Dominik Fiala, Jan Mužík
Cvičící:
Dominik Fiala, Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Náplní tohoto předmětu je seznámit studenty s principu návrhu a vývoje aplikací postavených na architektuře klient-server. Studenti se seznámí jak s problematikou návrhu serverové tak i klientské části včetně problematiky volby vhodného technologie komunikačního kanálu a návrhu optimálního rozhraní. Pozornost bude rovněž věnována problematice zabezpečení komunikačního kanálu a autentizace a autorizace uživatelů. Vědomosti získané v průběhu semestru budou studenti průběžně využívat ve cvičeních při návrhu a implementaci konkrétní klient-serverové aplikace, kde klientská aplikace bude typu „tlustý klient“ a serverová část bude této klientské aplikaci poskytovat data. Volba konkrétní technologie bude ponechána na studentovi, předpokládá se implementace klientské desktopové aplikace nejčastěji v .NET frameworku či Javě, případně se může jednat o aplikaci pro některou z mobilních platforem. U serverové části se předpokládá implementace v ASP.NET, PHP či Javě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, definice klient-server

2.Vícevrstvá aplikace, definice jednotlivých vrstev

3.Datová perzistence a databáze, objektově relační mapování

4.Aplikační vrstva a prezentační vrstva, business inteligence

5.Architektury MCV a MVVM

6.Webové služby, SOAP, REST, OData

7.Service-oriented architektura

8.Úkázka návrhu serverové aplikace

9.Technologie prezentační vrstvy WinForms, WPF

10.Lokální databáze pro datovou perzistenci na straně klienta

11.Aplikační server, exitující frameworky

12.Specifika vývoje vícevrstvých aplikací pro cloud

13.Řízení kvality, testování

14.Rezerva, shrnutí

Osnova cvičení:

1-14. Samostatná práce s konzultacemi - návrh a implementace jednoho z modulů distribuovaného klien-server řešení

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principu návrhu a vývoje aplikací postavených na architektuře klient-server. Studenti se seznámí jak s problematikou návrhu serverové tak i klientské části včetně problematiky volby vhodného technologie komunikačního kanálu a návrhu optimálního rozhraní. Pozornost bude rovněž věnována problematice zabezpečení komunikačního kanálu a autentizace a autorizace uživatelů.

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

Šešera L., Grec P., Návrat P.: Architektura internetových systémů, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011

Doporučená:

Murach, J.: ASP.NET 2.0 Web Programming with C# 2005. Murach.

Asleson, R., Schutta, N. T.: Pro Ajax and Java Frameworks. Apress, 2006.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: