Jste zde

17PBPZS - Základy somatologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZS ZK 4 4P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ZS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je především ukázat souvislosti jednotlivých anatomických částí a jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že obor biomedicínské inženýrství je velmi interdisciplinární, bude v rámci předmětu využívána i technika, aby byla vidět přímá souvislost získaných poznatků z anatomie (zejména topografické) a fyziologie s výstupy jednotlivých typů techniky. Předmět klade důraz na to, aby seznámil studenta se základy anatomie a s elementárními principy fyziologických pochodů lidského těla. Jedná se o přehled základních údajů nutných pro další studium a vyžadovaných pro složení státní závěrečné zkoušky. Podstata předmětu spočívá v obeznámení studentů s funkční morfologií orgánů a jejich klinickým významem

Požadavky:

Zkouška:

Pro připuštění ke zkoušce je nutné splnit povinnou 80% docházku a odevzdání seminární práce na dané téma, které bude studentovi přiděleno.

Písemné prokázání získaných znalostí testem, 75% úspěšnost. Počet otázek 40. Za každou stoprocentně zodpovězenou otázku získá student 2 body.

Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům. Viz harmonogram přednášek.

Bodové hodnocení:

Počet bodů 80 - 77 = A

Počet bodů 76 - 73 = B

Počet bodů 72 - 69 = C

Počet bodů 68 - 65 = D

Počet bodů 64 - 60 = E

Počet bodů 59 a méně F

Při sporném počtu bodů z písemného testu může vyučující rozhodnout o ústním přezkoušení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní

Osnova přednášek:

Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky.

Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Propriocepce. Funkční motorické systémy skupiny.

Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a RS v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání.

Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální strava.

Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny - klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení.

Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování.

Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy.

Řídící systémy (imunitní, endokrinní a nervový) - obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv.Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie.

Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS.

Oko - stavba a funkce.

Ucho a statokinetické ústrojí - stavba a funkce.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních poznatků v anatomii a fyziologii lidského těla.

Studijní materiály:

[1]Dylevský, I.. Funkční anatomie, Grada, 2009

[2]Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka. Manus, 2008

[3]Trojan, S,: Lékařský fyziologie, Grada, 2008

[4]Mourek, J.:Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Grada, 2008

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2020/202115.73 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: