Jste zde

17PBPTV2 - Tělesná výchova II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTV2 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Osvojení základů profesní sebeobrany. Opakovací cvičení látky z prvního semestru a osvojení dalších obranných technik bez zbraně i s využitím běžných donucovacích prostředků využívaných bezpečnostními složkami. Taktické postupy při zajišťování pachatele.

Požadavky:

90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana

zvládnutí minimálního limitu fyzických testů

praktické předvedení obranných technik

praktické předvedení základních odváděcích technik

praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik

praktické předvedení využití pout

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

seznámení s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostní složek

seznámení s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany

drilové cvičení za účelem silového i vytrvalostního tréninku

základní pádové techniky

základní úderové techniky

procvičování již známých obranných technik formou modelových situací proti útokům:

zachycení jedné paže

zachycení obou paží

zachycení krku ?do kravaty?

zachycení ramene zezadu

zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu

vedení úderu na horní pásmo

vedení přímého kopu

základní techniky znehybnění a techniky nasazení pout

základní techniky využití taktického pera, taktické svítilny

základní využití teleskopického obušku

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studenta s oblastí profesní sebeobrany s ohledem na práci v bezpečnostních složkách. Studenti si osvojují základní obranné techniky formou praktických cvičení.

Studijní materiály:

NÁCHODSKÝ Zdeněk: Nebojte se bránit. Armex publishing s.r.o., 2006. ISBN 80-86795-43-8

IMI SDE-OR (LICHTENFELD) a EYAL YANILOV: Krav maga: Umění čelit ozbrojenému útočníkovi. Naše vojsko, 2003. ISBN: 80-206-0689-0

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: