Jste zde

17PBPTR - Terorismus

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTR ZK 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2TE
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Terorismus je jev, který se stal neblahým fenoménem 20. a 21. století. Jeho příčiny, projevy a následky se staly důležitou otázkou mezinárodních vztahů a bezpečnostních strategií. Předmět je koncipován jako komplexní pohled do historie tohoto fenoménu, přičemž se zaměřuje na globální konotace pojmu terorismus. Zabývá se jeho vývojem, projevy, ideologickými zdroji i následky a prevencí v boji vůči jeho projevům.

Požadavky:

Test bude složen z otevřenýcha uzavřených otázek, které obsahem a rozsahem budou odpovídat látce probrané na přednáškách a cvičeních v rámci semestru. Test bude obsahovat 20 úloh. Stupnice hodnocení, je nastavena takto prospěl známky A až E, F-neprospěl.

Bodové hodnoty E-11-12, D-13-14 C-15-16 B-17-18, A-19-20

Hodnocení odpovědí, bude provedeno dle klasifikačního řádu fakulty.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, základní terminologie, vymezení pojmů

2. Typy možných teroristických aktivit, rozdělení forem

3. Vývoj terorismu v historických epochách do 20. století

4. Náboženský terorismus, islamistický terorismu

5. Politický terorismus a nejvýznamnější teroristické organizace

6. Extremismus a terorismus v České republice I

7. Extremismus a terorismus v České republice II

8. Radikalizace, propaganda a rekrutace teroristický organizací

9. Organizovaný zločin a terorismus

10.Teroristické ohrožení zemí EU a ČR

11.Možnosti boje proti terorismu, asymetrické řešení konfliktu, zpravodajské služby

12.Dopady teroristických aktivit na civilní obyvatelstvo a ekonomiku

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student je schopen orientace v mezinárodním dění, je schopen vyhodnotit geopolitickou situaci. Orientuje se v pojmech jež se týkají terorismu jeho historie, projevů a rizik. Student dokáže popsat možné dopady teroristických aktivit a dokáže načrtnout možné způsoby řešení problému v moderním světě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la. Logika terorismu. Praha: Academia, 2009. Historie (Academia). ISBN 9788020017246.

DURMAN, Karel:Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství, Karolinum 2009.

CARR, Caleb:Dějiny terorismu, Práh 2002.

EICHLER, Jan:Terorismus a války v době globalizace, Karolinum 2009.

JANOŠEC, J.: Možné formy teroristických ohrožení pro A ČR. Případová studie, Brno, 2003

Doporučená literatura.

1.Janošec, J.: Terorismus, soubor prezentací. UO, Brno, 2006. (CD - ROM).

2.Eichler, Jan: Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, Karolinum 2012.

3.Černý, Karel: Svět politického islámu, Politické probuzení Blízkého východu, NLN 2012.

4. Obrana a strategie. Vydává UO, Brno, dostupný na www.army.cz

5. Vojenské rozhledy. Vydává MO ČR, AVIS, Praha, dostupný na www.army.cz

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora předmětu501.18 KB
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023307.72 KB