Jste zde

17PBPTPR - Týmový projekt

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTPR Z 2 2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2TP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Týmový projekt představuje společně řízenou a prováděnou diferencovanou samostatnou práci studentů na témata teorie a praxe krizového řízení. Témata budou vybrána spolu s partnerskými součástmi IZS tak, aby byla přínosná, aktuální a navzájem se ve skupině doplňovala. Studenti je budou rozpracovávat postupně tak, aby využívali zkušenosti z výuky a odborné praxe a vytvářeli si obecná východiska pro diplomové práce. Cílem je prohloubení znalostí studentů v jednotlivých oblastech krizového řízení v souladu s jejich profesními zájmy. Projekty budou zakončeny společnými vystoupeními, s následnou diskusí a analýzou jednotlivých prací. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Předmět je koncipován tak, aby si studenti mohli vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.

Požadavky:

Zápočet bude udělován vedoucím týmového projektu na základě průběhu a výsledku řešení příslušné úlohy a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Specifikace mimorádnych a krizovych situací, jejich podstata, prubeh a zpusoby resení.

2. Charakteristika soucasného bezpecnostního prostredí, hlavní zdroje rizik.

3. Dokumentace, rozsah a posloupnost krizového plánování.

4. Dokumentace, rozsah a posloupnost havarijního plánování.

5. Síly a prostredky pro realizaci oparení civilního krizového plánování, jejich kapacity a moznosti pouzití.

6. Prehled nejdulezitejsí platné krizové legislativy, její vyznam a závaznost.

7. Postavení a úkoly státních orgánu a orgánu územních samosprávnych celku pri mimorádnych událostech a krizovych stavech.

8. Mezinárodní civilní a vojenské záchranné operace OSN, NATO, EU, jejich historie, efektivita a moznosti dalsího rozvoje.

9. Pojetí civilního a krizového plánování v Evropské unii a v NATO, historie, vyznam, tendence rozvoje.

10. Zásady poskytování humanitární pomoci, principy, zodpovednost a plánování procesu.

11. Dalsí moznosti rozvoje operacních schopností slozek IZS CR.

12. Taktická koordinace slozek IZS, vyznam a moznosti jejího rozvoje.

13. Krizové zdravotnictví CR, vyznam a moznosti dalsího rozvoje.

14. Dalsí vlastní relevantní témata v oblasti krizového rízení, která budou konzultována s garantem oboru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] REKTORIK, J. A KOL. Krizovy management ve verejné správe : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[2] Ing. Jarmil Valásek, Ph.D.,Ing. Frantisek Kovárík a kolektiv, Krizové rízení pri nevojenskych krizovych situacích ,modul C, generální reditelství HZS CR,Praha 2008,

[3] SENOVSKY, M., ADAMEC, V., HANUSKA, Z. Integrovany záchranny systém; Edice Sdruzení pozárního a bezpecnostního inzenyrství Spektrum; Ostrava 2007

[4] HORAK, R., KRC, M., ONDRUS, R., DANIELOVA, L. Pruvodce krizovym rízením pro verejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[5] Ing. Kvetoslava SKALSKA, Dr. Ing. Zdenek HANUSKA ,Ing. Milan DUBSKY, INTEGROVANYZACHRANNY SYSTÉM A POZARNI OCHRANA, Modul I, GR HZS CR,Praha 2010,

[6] PROCHAZKOVA, D., RIHA, J. Krizové rízení; Praha: GR HZS CR, 2004;

[7] KRATOCHVILOVA, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[8] Smejkal, V., Rais, K.: Rízení rizik. Grada Publishing, Praha, 2003

[9] Antusák, E., Kopecky, Z.: Uvod do teorie krizového managementu. VSE, Praha, 2003

[10] VANICEK, J. a kol. Právní úprava krizového rízení v CR. Eurolex Bohemia, 2006.

Doporucená literatura:

Ustavní zákon c. 110/1998 Sb. o bezpecnosti Ceské republiky

Zákon c. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o zmene nekterych zákonu, ve znení pozdejsích predpisu. a navazující zákony, provádecí vyhlásky a narízení vlády

Zákon c. 238/2000 Sb. o Hasicském záchranném sboru Ceské republiky a o zmene nekterych souvisejících zákonu, ve znení pozdejsích predpisu

Zákon c. 59/2006 Sb., o prevenci závaznych havárií zpusobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi látkami a chemickymi prípravky, ve znení pozdejsích predpisu

Vyhláska c. 328/2001 Sb., o nekterych podrobnostech zabezpecení integrovaného záchranného systému, ve znení pozdejsích predpisu

Vyhláska c. 380/2002 Sb. k príprave a provádení úkolu ochrany obyvatelstva

Zákon c. 240/2000 Sb., o krizovém rízení a o zmene nekterych zákonu (krizovy zákon)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram předmětu11.9 KB