Jste zde

17PBOOVP - Optometrie v praxi

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOVP KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Systémy péče o kvalitu zraku ve světě. Postavení optometristy resp. kontaktologa v systému zdravotnické péče o zrak v ČR a v Evropě. Vyšetření optometristy jako nástroj primární péče. Právní dokumenty vztahující se k profesnímu zaměření optometristy, kontaktologa a očního optika. Spolupráce optometristy s příbuznými obory (oftalmologie, neurooftalmologie,

optika). Založení a provozování provozoven oční optiky a aplikačního střediska kontaktních čoček. Státní nezdravotnické zařízení v oboru oční optiky a optometrie, požadavky na něj, jeho vybavení a praktické aspekty schvalovacího řízení. Vybavení optometristické vyšetřovny v praxi. Dokumentace a softwarová řešení v oční optice. Komplexní zpracování zakázky v oční optice. Řešení reklamací a stížností v praxi optometristy a očního optika. Právní důsledky neodborného vykonávání činnosti optometristy a očního optika. Kreditní vzdělávací systém v praxi optometristy. Profesní sdružení očních optiků, optometristů a kontaktologů a jejich činnost.

Požadavky:

Aktivní účast , písemný dílčí test ve 3.,7. a 13. týdnu, vypracování jedné samostatné práce a předvedení formou 10min prezentace

Osnova přednášek:

1.Optometrista a jeho postavení v systému zdravotnické péče o zrak v ČR

2. Zdravotnické profese spolupracující s optometristou.

3.Systém vzdělávání optometristů a spolupracujících zdravotnických pracovníků v ČR.

4.Optometrie a její postavení ve světě

5.Založení a provozování provozoven oční optiky a aplikačního střediska kontaktních čoček.

6.Nestátní zdravotnické zařízení v oboru oční optiky a optometrie, požadavky na něj, jeho vybavení a praktické aspekty schvalovacího řízení.

7.Vybavení optometristické vyšetřovny v praxi.

8.Dokumentace a softwarová řešení v oční optice.

9.Komplexní zpracování zakázky v oční optice.

10. Řešení reklamací a stížností v praxi optometristy a očního optika.

11.Právní důsledky neodborného vykonávání činnosti optometristy a očního optika.

12.Kreditní vzdělávací systém v praxi optometristy. Možnosti dalšího vzdělávání.

13.Profesní sdružení očních optiků, optometristů a kontaktologů a jejich činnost v ČR a ve světě.

14.Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vybavit studenty optometrie informacemi pro budoucí výkon povolání co se týká právních aspektů a kompetencí,vytvoření nestátního zdravotnického zařízení,elektronické evidence zákazníků. Seznámit studenty s různými systémy vzdělávání a následného vzdělávání v České republice i zahraničí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html - legislativa EU

Gladkij, J. a kol.: Managment ve zdravotnictví. Computer Press Brno. 2003.

http://www.ecoo.info/ - European Council of Optometry and Optics ? legislativa a vzdělávací systém optometristů v rámci EU

http://scoo.cz/ - Společenstvo českých očních optiků a optometristů ? legislativa a vzdělávací systém optometristů v rámci ČR

Doporučená literatura:

Amos, J.F., ed. Diagnosis and Management in Vision Care. 2nd ed. Woburn, MA: Butterworth- Heinemann 1995.

Rosenfield, M. ? Logan N.: Optometry: Science, Techniques and Clinical Management. Butterworth-Heinemann, New York 2009.

Benjamin, W. J. - Borish, I. M., eds. Borish?s Clinical Refraction. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: