Jste zde

17PBOLTR - Lékařská terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOLTR Z 1 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky jsou posluchači seznámeni s jednotlivými termíny vycházející z latinských, ale i řeckých výrazů. Studenti jsou průběžně seznamováni s termíny celých diagnoz a terapeutických postupů. Výuka probíhá převážně formou samostudia.

Požadavky:

Byla vytvořena databáze odborných termínů, které jsou obsažené v edukačních materiálech, jenž je možné nalézt na webových stránkách předmětu (slovník a 13 power pointových prezentací).

Studentovi bude udělen zápočet v případě úspěšného absolvování testu, který bude sestaven z výše uvedené databáze a který tedy obsahuje náhodně vybrané odborné termíny.

Ukončení předmětu - písemný test. (3 části - celkově 70 bodů):

- část první: slovní zásoba. (překlad slovíček z latinského jazyka. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

- část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz z latinského jazyka)

- část třetí: diagnostické a léčebné postupy (překlad z latinského jazyka)

Bližší informace ohledně testu lze nalézt v power pointové prezentaci č. 1.

Studentovi je stanoven časový limit 50 minut na vypracování testu. Úspěšnost - 50 %

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze písemný test modifikovat dle jeho potřeb.

Osnova přednášek:

Konzultace k výuce probíhají v systému MS Teams. V sekci výukové materiály (systém MS Teams) naleznete powerpointové prezentace k jednotlivým lekcím.

1. přednáška: Úvod do studia lékařské terminologie. Základní směry a roviny lidského těla. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Datum přednášky 24. 09. 2020 (náhrada 5. 11.)

2. přednáška: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Případné konzultace. Datum přednášky 22. 10. 2020

V průběhu ZS jsou naplánovány pouze 2 přednášky a pak následuje samostudium.

Přednášky se konají dne 24.09. a 5.11. 2020

Osnova cvičení:

není určena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

[1] ARGAYOVÁ, I., RALBOVSKÁ, D. R., ZAZULA, R. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita. 2019. ISBN 978-80-555-2272-2

[2] ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2020, 160 s. ISBN 978-80-271-1716-1.

[3] KÁBRT, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[4] RALBOVSKÁ, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[5] PACOVSKÝ, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[6] KOZLÍKOVÁ, D., PLAŠILOVÁ, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[7] STRAKOŠOVÁ, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: