Jste zde

17PBIVAA - Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIVAA KZ 3 1P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIVAA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti se seznámí s návrhem a možnostmi užití softwarové architektury klient-server, zejména v biomedicínských aplikacích.

Třívrstvá softwarová architektura: porovnání s dalšími architekturami, význam a určení jednotlivých vrstev. Datová vrstva - relační databáze, uložení dat a jejich vazby, příkazy SQL, uložené procedury. Vrstva funkční logiky - mapování dat do objektového modelu, užití vlastností a metod, rozhraní vrstev. Prezentační vrstva - formuláře, prvky formulářů a jejich vazba na datové zdroje, kód v pozadí, události a jejich programové ošetřování, zobrazení ve webovém prohlížeči.

Softwarové technologie (platforma ASP.NET): validace vstupních dat, navigace, zakládání rolí a oprávnění uživatelů, ověřování uživatelů, XML, LINQ, Web Parts, AJAX, Master Page, vícejazyčnost, příklady užití.

Práce s vývojovými nástroji: MS Visual Studio a MS SQL Management Studio.

Tvorba vlastní aplikace: Dle zadání vytvořit individuálně vlastní aplikaci z oblasti biomedicíny - návrh relačního datového modelu a odpovídajícího objektového modelu, použití jmenných konvencí, návrh formulářů, provázání formulářů s daty, vytvoření a užití dalších vrstev aplikace. Vytvoření rozhraní pro běžné uživatele, pro uživatele s oprávněním a pro správce aplikace - včetně dokumentace.

Předmět současně poskytne studentům metodiku, jak se orientovat ve složitých softwarových systémech, jejichž zvládnutí je nad síly jednotlivce, a jak prostředků těchto systémů efektivně využívat k softwarové tvorbě.

Požadavky:

Základní znalosti algoritmizace, programování, databází, webového vývoje a C#.

Osnova přednášek:

1 Organizace předmětu, zadání témat k úlohám

2 Systémové modelování

3 Základy jazyka SQL a návrhu databází

4 Web API I.

5 Client UX/UI

6 Web API II.

7 Data Import/Export - Web hooks, pooling calls, etc.

8 Integrace 3rd party knihoven/services

9 Client napojení na API, frameworky (Vue, Angular, React)

10 Client FE caching, web browser storage, index db

11 Server side caching, in memory db

12 Application testing, security

13 Websockets, g/RPC

14 Předvedení zadaných úloh, zápočet

Osnova cvičení:

1 Organizace předmětu, zadání témat k úlohám

2 Systémové modelování - UML, ...

3 Základy jazyka SQL a návrhu databází - SQL Management Studio/ Workbench, …

4 Web API I.

5 Client UX/UI

6 Web API II.

7 Data Import/Export - Web hooks, pooling calls, etc.

8 Integrace 3rd party knihoven/services

9 Client napojení na API, frameworky (Vue, Angular, React)

10 Client FE caching, web browser storage, index db

11 Server side caching, in memory db

12 Application testing, security

13 Websockets, g/RPC

14 Předvedení zadaných úloh, zápočet

Cíle studia:

Předmět poskytne studentům metodiku jak vytvářet rozsáhlé softwarové systémy a seznámí je se zásadami efektivní softwarové tvorby a užitím vývojových prostředků.

Studijní materiály:

[1] Andrew J. Brust, Stephen Forte: Mistrovství v

programování SQL Serveru 2005, Computer Press 2007

[2] William R. Stanek: Microsoft SQL Server 2005 Kapesní

rádce administrátora, Computer Press 2007

[3] Michael Halvorson: Microsoft Visual Basic 2008 Krok za

krokem, Computer Press 2008

[4] Bill Evjen a kol.: ASP.NET 2.0 Programujeme

profesionálně, Computer Press 2007

[5] Luboslav Lacko: Ajax Hotová řešení, Computer Press 2008

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram P a C_17PBIVAA_161716.03 KB