Jste zde

17PBISPR - Semestrální projekt

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBISPR KZ 5 4S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBISPR
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je zpracovat samostatný projekt v rozsahu max. 20 stran A4, který může být

počáteční přípravnou fází na bakalářskou práci v 6. semestru, tj. v závěru studia. Současně je tento projekt alternativou pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat experimentálním činnostem v souvislosti s budoucím uplatněním v praxi. V práci by měli studenti uplatnit poznatky a vědomosti z předchozích předmětů, jako Návrh a management projektu a Metodologie výzkumné práce. Student bude též vybaven patřičnými vědomostmi s teoretických předmětů a některých průpravných, tj. rozvíjejících základ studia. Na tento předmět lze navázat Týmovým projektem, který má přímou souvislost s bakalářskou prací. Témata projektů vypisuje oborová katedra na konci semestru, který předchází semestru, ve kterém si student tento předmět zapíše a student si vybírá z nabídky dostatečného počtu témat.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet bude udělován vedoucím semestrálního projektu na základě průběhu a výsledku řešení příslušné úlohy a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem predmetu je zpracovat samostatny projekt v rozsahu max. 20 stran A4, ktery muze byt

pocátecní prípravnou fází na bakalárskou práci v 6. semestru, tj. v záveru studia. Soucasne je tento projekt alternativou pro ty studenty, kterí se chtejí venovat experimentálním cinnostem v souvislosti s budoucím uplatnením v praxi. V práci by meli studenti uplatnit poznatky a vedomosti z predchozích predmetu, jako Návrh a management projektu a Metodologie vyzkumné práce. Student bude téz vybaven patricnymi vedomostmi s teoretickych predmetu a nekterych prupravnych, tj. rozvíjejících základ studia. Na tento predmet lze navázat Tymovym projektem, ktery má prímou souvislost s bakalárskou prací. Témata projektu vypisuje oborová katedra na konci semestru, ktery predchází semestru, ve kterém si student tento predmet zapíse a student si vybírá z nabídky dostatecného poctu témat.

Studijní materiály:

[1] Informacní vychova [online]. Vypocetní a informacní centrum CVUT, oddelení knihoven, c2003.

[cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentu podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001.

Poslední zmena 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] Informacní vzdelávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústrední knihovna

[cit. 2006-01-24]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/>

[4] Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVA, Eva, c1996-2005. Poslední

zmena 4. 5. 2005 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>

[5] TRESTIK, B., STASTNY, Jirí. Manuál technické dokumentace. Ceské Budejovice Kopp, 2002.

[6] LINKEOVA, Ivana. Odborny text ve Wordu. Ceské Budejovice: Kopp, 2003.

SGALL, Petr - PANEVOVA, Jarmila. Jak psát a jak nepsat cesky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s.

[7] SIFNER, F.. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláste. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

[8] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné cestiny pro skolu a verejnost. Praha: Academia, 2005. 648 s.

[9] HOLUBOVA, Václava a kol. Novy akademicky slovník cizích slov A-Z. Praha: Academia, 2005.

[10] LISKA, V. Jak správne psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství CVUT, 2001. 100 s.

[11] MESKO, Dusan - KATUSCAK, Dusan - FINDRA, Ján a kol. Akademická prírucka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram AR 2018/2019284.09 KB