Jste zde

17PBIPM1 - Základy preklinické medicíny I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIPM1 Z,ZK 3 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBIPM1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBIPM2
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIPM1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je multioborový. V jeho první části se student seznámí vedle některých biologických pojmů se základy patologických stavů nutných k pochopení patologických pochodů a změn organizmu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Student tak získá komplexní pohled na danou problematiku.

Požadavky:

Zápočet je za odevzdané protokoly některých měření.

Zkouška je formou testu v rozsahu látky prezentované především na přednáškách a doplněné základními informacemi z povinné literatury. Test probíhá pomocí v počítačové učebně, v programu EDUBSe, s okamžitým vyhodnocením. Minimální procento bodů pro splnění testu je 60%. Student pak dál postupuje k ústnímu zkoušení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Všechny přednášky vede odb. as. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.

1. týden Fyziologie a patofyziologie krve.

2. týden Imunitní systém

3. týden: Zánět - anatomické a klinické znaky. Zánět akutní a chronický. Etiologická patologie. Infekční choroby

4. týden Fyziologie a patofyziologie oběhového a respiračního aparátu

5. týden Fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu. Trávení

6. týden Principy zdravého stravování. Dietologie vybraných stavů

7. týden Fyziologie nervové soustavy a některé patologie

8. týden Fyziologie smyslů.

9. týden Reflexy

10. týden Fyziologie a patofyziologie vylučovací soustavy a kůže

11. týden Fyziologie endokrinní soustavy a vybrané patologie

12. týden Fyziologie pohlavní soustavy. Vývoj jedince

13. týden Nádory - nádorové onemocnění. Kancerogeneze, benigní a maligní nádory

14. týden Zápočtový týden, odevzdávání protokolů některých měření.

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

na webových stránkách katedry.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Biomedicínská informatika.

Studijní materiály:

[1] Bártová, J.: Patologie pro bakaláře. Praha, Karolinum 2004

[2] Dylevský, I. Somatologie. Epava, Olomouc 2000

[3] Fakan, F.: Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory, Karolinum, Praha 2000

[4] Kanková, K.. Patofyziologie pro bakalářské studijní programy, Brno 2003

Doporucená literatura:

[1] Nečas, K.: Patologická fyziologie, Galen, Praha 2007

[2] Silbernagl, S.: Atlas patofyziologie cloveka. Grada, Praha 2001

[3] Stríteský, P.: Základy patologie, Karolinum, Praha 2005

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: