Jste zde

17PBILOD - Lékařská a ošetřovatelská dokumentace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBILOD KZ 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBILOD
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní prvky lékařské a ošetřovatelské dokumentace. Studenti se postupně seznámí se strukturou ambulantního vyšetření, se strukturou příjmu pacienta k hospitalizaci, přičemž důraz bude kladen postupně na konkrétní klinická pracoviště, jako je onkologie, interní klinika, traumatologie, chirurgické obory atd. Součástí výuky budou i důležité kódové klasifikační systémy charakteristické pro jednotlivé obory - TNM, FIGO, Child - Pugh, Karnofsky, Ishak apod. V posledních hodinách se student seznámí se základy ošetřovatelské dokumentace a se základními standardy ošetřovatelské péče.

Požadavky:

80% docházka na přednášky. Vypracování návrhu jednoduché databázové lékařské aplikace. Prezentace aplikace před tabulí

Osnova přednášek:

1. Návrh základních databází pro lékařskou dokumentaci

2. Osobní a rodinná anamnéza - volný text vs. kódový systém

3. Ambulantní vyšetření

4. Příjem pacienta k hospitalizaci

5. Tiskové sestavy

6. Formuláře a recepty

7. Onkologie - základní diagnóza, Follow Up

8. Onkologie - různé druhy terapií a způsob hodnocení úspěšnosti léčby

9. Interní obory

10. Chirurgické obory

11. Komplement - Biochemie, Hematologie, Alergologie, Mikrobiologie

12. Zobrazovací diagnostické metody

13. Ošetřovatelská dokumentace, Standardy ošetřovatelské péče

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Seznámit studenty se základní terminologií lékařské a ošetřovatelské dokumetace

Seznámit studenty se základní skladbou lékařského záznamu - v tištěné i elektronické podobě

Zdůraznit rozdíly mezi volným textem a kódovanými daty

Ukázat studentům, že elektronický záznam má dnes velmi široký komplexní význam: „zpětné vyvolání pozorování, informace pro ostatní, výuka studentů, získání vědomostí, pozorování účinnosti léčby, potvrdit oprávnění lékařského zákroku.“

Připravit studenty pro vlastní tvorbu lékařské dokumentace a pro posuzování kvality různých lékařských informačních systémů

Studijní materiály:

[1] Jana Zvárová a kol.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví (http://www.euromise.cz)

http://cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=autorTitulu&id=1044

[2] Vondráček Lubomír, Wirthová Vlasta: Sestra a její dokumentace - Návod pro praxi, Grada, 2009-02-03

[3] Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková: Kapitoly z ošetřovatelské péče, Grada 80-247-1443-4, 2005-12-23

[4] Zdeněk Telička: Využití databázových aplikací v klinickém výzkumu, Praha, 2008 (Diplomová práce)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: