Jste zde

17PBIITP - Integrální počet

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIITP Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 17PBIITP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBILAD
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIITP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je úvodem do integrálního počtu a integrálních transformací.

Integrální počet: teoretické poznatky týkající se neurčitého, určitého a nevlastního integrálu včetně výpočetních metod, jednoduché aplikace určitého integrálu pro výpočet obsahu rovinných ploch, objemů a ploch rotačních těles, statických momentů a těžišť i aplikace integrálu při řešení vybraných typů diferenciálních rovnic.

Úvod do integrálních transformací: Laplaceova a zpětná Laplaceova transformace a jejich užití při řešení diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních, nejvýše tři řádně omluvené absence.

2. Aktivita na cvičeních. Bude kontrolována minitesty (během semestru celkem 10).

3. Úspěšné zvládnutí 2 polo-semestrálních testů v 8. a 14. týdnu výuky.

Každý z těchto testů sestává ze 4 úloh, každá úloha je hodnocena maximálně 5 body (celkem 20 bodů). Z jednotlivého polo-semestrálního testu je nutné získat alespoň 10 bodů. Z obou polo-semestrálních testů musí student získat celkem alespoň 20 bodů. Celkový počet bodů bude v rozmezí 20 až 40 bodů.

Hodnocení studenta ze cvičení, které bude započítáno k bodům ze zkoušky je v rozmezí od 5 do 15 bodů, započítávají se výsledky průběžných minitestů a polosemestrálních testů.

Zkouška:

Podmínkou k vykonání zkoušky je udělený zápočet, zapsaný v KOSu.

Zkouška sestává z početních úloh z látky probírané na přednáškách a cvičeních doplněných teoretickými podotázkami. Maximální bodový zisk je 85 bodů, k úspěšnému splnění zkouškového testu je potřeba alespoň 50 %, tj. 42,5 bodu z testu.

Stupnice známek, body udělené ze cvičení a zkouškového testu se sčítají:

A: 90-100, B: 80-89, C: 70-79, D: 60-69, E: 50-59,

F: méně než 50.

Ukázkové polo-semestrální testy budou s časovým předstihem zveřejněny na web stránkách předmětu v sekci Ostatní.

Osnova přednášek:

1. Primitivní funkce - neurčitý integrál, vlastnosti. Metoda per partes.

2. Metody výpočtu neurčitého integrálu. Substituce.

2. Integrování racionálních funkcí - rozklad na parciální zlomky.

3. Integrování goniometrických funkcí.

4. Určitý (Riemannův) integrál, Newton - Leibnitzův vzorec, aplikace.

5. Nevlastní integrál vlivem funkce, vlivem meze.

6. Dvojný integrál, metody výpočtu.Jakobián a substituce v dvojném integrálu, polární souřadnice.

7. 1. polosemestrální test

8. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 1. řádu, formulace úloh pro ODR.

9. Řešení ODR 1. řádu se separovanými proměnnými.

10. Homogenní ODR, lineární ODR a metoda variace konstanty.

11. Laplaceova transformace a zpětná Laplaceova transformace.

12. Užití Laplaceovy transformace pro řešení počáteční úlohy pro ODR n. tého řádu.

13. Řešení diferenciálních rovnic různými metodami - aplikační úlohy.

14. 2. polosemestrální test.

Osnova cvičení:

1. Řešení příkladů na neurčitý integrál, metody výpočtu per-partes a substituce.

2. Integrování racionálních funkcí - rozklad na parciální zlomky.

3. Integrování goniometrických funkcí.

4. Řešení příkladů na určitý (Riemannův) integrál, Newton - Leibnitzův vzorec, aplikace určitého integrálu (výpočet obsahu, povrchu, délky křivky).

5. Příklady na výpočet nevlastního integrálu vlivem funkce a vlivem meze.

6. Řešení dvojného integrálu, metody výpočtu.Jakobián a substituce v dvojném integrálu, transformace do polárních souřadnic.

7. Aplikace dvojného integrálu - výpočty momentů setrvačnosti a těžiště.

8. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 1. řádu, formulace úloh pro ODR.

9. Řešení ODR 1. řádu se separovanými proměnnými - metoda separace proměnných.

10. Příklady na řešení homogenní ODR, lineární ODR a metoda variace konstanty pro ODR 1. řádu.

11. Procvičování příkladů na Laplaceovu transformaci a zpětnou Laplaceovu transformaci na základě slovníku.

12. Příklady na užití Laplaceovy transformace pro řešení počáteční úlohy pro ODR n-tého řádu.

13. Řešení aplikačních úloh - rotační tělesa.

14. Systematizace poznatků před zkouškou.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání vědomostí a praktických dovedností v základech integrálního počtu a integrálních transformací, zejména Laplaceovou transformací a její využitím při řešení diferenciálních rovnic.

Studijní materiály:

[1] Tkadlec J.: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné, skriptum ČVUT, 2004

[2] Tkadlec J.: Diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, skriptum ČVUT, 2005

[3] Hamhalter J., Tyšer J.: Integrální počet funkcí více proměnných, skriptum ČVUT, 2005

[4] Neustupa J., Kračmar, S.: Sbírka příkladů z Matematiky I., skriptum FS ČVUT

[5] Neustupa J.: Matematika I, skriptum FS ČVUT

[6] http://math.feld.cvut.cz/mt/index.htm

[7] http://math.fme.vutbr.cz

[8] http://www.studopory.vsb.cz

[9] http://dagles.klenot.cz/rihova

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon ITP_P1_2020349.52 KB
PDF icon ITP_P2-3_2020394.67 KB
PDF icon ITP_P4_2020315.33 KB
PDF icon ITP_P5_2020975.5 KB
PDF icon ITP_P6_2020446.76 KB
PDF icon ITP_P7_2020708.08 KB
PDF icon ITP_8_2019751.09 KB
PDF icon ITP_8a_2019632.72 KB
PDF icon ITP_9_2019544.53 KB
PDF icon ITP_11-12_20191.17 MB
PDF icon ITP_13-14_ZTR_20191.8 MB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon ITP_CV1_2020188.05 KB
PDF icon ITP_CV2-3_2020249.86 KB
PDF icon ITP_CV4_2020163.27 KB
PDF icon ITP_CV5-6_2020360.47 KB
PDF icon ITP_CV7_2020162.43 KB
PDF icon ITP_CV8-2019445.1 KB
PDF icon ITP_CV_9-2019267.61 KB
PDF icon ITP_CV10-2019262.8 KB
PDF icon ITP_CV11-12_LTR_2019339.73 KB
PDF icon ITP_CV_13-14_ZTR_2019303.38 KB
PDF icon INTEGRALNI POCET - TABULKY 418.48 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora KBIITP5.39 MB