Jste zde

17PBIIT - Informační technologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIIT Z,ZK 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIIT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, ? Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

Požadavky:

Vypracování kvalitní min. dvou až třístránkové semestrální práce na téma a formě dohodnuté s přednášejícím. Úspěšné absolvování testu.

Osnova přednášek:

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení).

Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, ), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest.

Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky.

Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital.

Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS

Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace.

Správa paměti v OS.

Výkonové a funkční testy PC.

Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat.

Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova.

Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace).

Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky.

Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, telematika pro zdravotnický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických služeb, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií

Osnova cvičení:

Žádná cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky, počítačovými sítěmi i telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student by měl získat dostatečný ucelený přehled o historii i současnosti informačních technologií a jejích využití v medicíně a telemedicíně. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen odhadnout potřebný výpočetní výkon aplikace, zvolit optimální hardwarové i softwarové řešení a uvědomit si i limitace, které z tohoto řešení plynou. Student by tak měl dostat dobrý základ k dalšímu hlubšímu studiu v oblasti informačních technologií.

Studijní materiály:

[1] White, R.: Jak fungují počítače. Softpress, Praha 2003, ISBN 80-86497-48-8

[2] BROOKSHEAR, G. J.: Informatika. Computer Press, Brno 2013, ISBN 978-80-2513-805-2

[3] KUROSE, James, ROSS, Keith.: Počítačové sítě. Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-3825-0

[4] CHÁBERA, Jiří. ECDL: průvodce přípravou na testy. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3144-2

[5] KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Computer networking: a top-down approach. Seventh Edition. Boston, 2017. ISBN 978-1-292-15359-9

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška - Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. Historie, základní struktura a rozdělení počítačů17.33 MB
PDF icon 2. přednáška - Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní, BIOS, autotest.8.87 MB
PDF icon 3. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení I - diskové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. DVD, klávesnice, myš.13.76 MB
PDF icon 4. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení II - zobrazovací zařízení, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, modemy.10.33 MB
PDF icon 5. přednáška - Vstupní a výstupní zařízení III -tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, paměťové karty a čtečky.12.18 MB
PDF icon 6. přednáška - Mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní.14.83 MB
PDF icon 7. přednáška - Pojem operační systém (OS), jeho význam a určení. Jádro, typy OS, výpočetní proces, multitasking, správa procesů.6.92 MB
PDF icon 8. přednáška - Instrukční soubor, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace.6.78 MB
PDF icon 9. přednáška - Výkonové a funkční testy PC. Chlazení. Zásady správného používání PC.7.65 MB
PDF icon 10. přednáška - Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI, technické prostředky LAN.4.4 MB
PDF icon 11. přednáška - Internet I - historie, myšlenka, klíčová slova. Prohlížeče, používané standardy. Úvod do architektury TCP/IP.15.04 MB
PDF icon 12. přednáška - Internet II -Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, směrování v Internetu.5.6 MB
PDF icon 13. přednáška - Internet III - pojem "server", architektura klient-server, nejpoužívanější protokoly síťové architektury TCP/IP.5.19 MB
PDF icon 14. přednáška - Telemedicína jako telematika pro zdravotnictví, definice WHO, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem ICT.9.67 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek57.77 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora pro studenty KFS45.18 MB