Jste zde

17PBIIPZ - Implementace a podpora zdravotnických IS

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIIPZ Z,ZK 3 1P+1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIIPZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět prezentuje základní informace o specifických procesech implementace a provozní podpoře rozsáhlých informačních systémů v oblasti zdravotnictví. Proces implementace IS ve zdravotnictví je založen na aplikaci a popisu teorie řízení velkých projektů a aplikaci standardní implementační metodologie. V přednáškách jsou rovněž dokumentovány optimální postupy a zkušenosti s implementací rozsáhlých zdravotnických IS. Popis implementačních procesů je uveden metodologií dekompozice IS na specializované moduly a specifika jejich implementace. Je popsána a diskutována metodologie sestavení implementačního týmu a role jednotlivých klíčových členů týmu. Dále modelově rozebrán typický časový harmonogram implementace včetně forem, struktury a obsahu dokumentace procesu implementace. Logickou součástí je kalkulace nákladů procesu implementace, metodologie plánování implementace a popis a řízení rizik.

Druhá část přednášek je zaměřena na podporu rozsáhlých IS a jejich uživatelů. V této části je prezentována typická struktura servisní smlouvy, specifikována práva a povinnosti dodavatele a zákazníka, pracovní postupy a časové odezvy dohledového centra a produktových odborníků. Studenti budou seznámeni s pracovními a logistickými interními postupy souvisejícími s provozem IS na straně zákazníka i dodavatele servisních služeb.

Požadavky:

Základní znalosti produktu MS Project

Základní znalosti aplikací IS ve zdravotnictví. Podmínkou zápočtu je získání minimálně 50% bodů ze cvičení. Zkouška je hodnocena dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod (1.1. Definice a charakteristika velkých IS ve zdravotnictví, 1.2. Teorie řízení velkých IT projektů, 1.3. Implementace IS jako služba)

2. Smysl a význam standardizace implementačních procesů (2.1. Standardní implementační metodologie, 2.2. Analýza a specifikace, 2.3. Implementační plán, 2.4. Základní nastavení do tréninkové třídy, 2.5. Školení koordinátorů a školitelů, 2.6. Akceptace aplikačního SW, 2.7. Školení uživatelů, 2.8. Realizace požadavků zákazníka, 2.9. Přechod do rutinního provozu, 2.10.Předání systému do provozu, 2.11.Struktura řídícího a realizačního týmu)

3.Rizika a kritické fáze implementace (3.1. Očekávání uživatelů IS, 3.2. Očekávání managementu zdravotnického zařízení, 3.3. Limity vlastností aplikačního SW, 3.4. Rentabilnost implementačního procesu)

4.Dekompozice rozsáhlých IS a specifika implementace modulů IS (4.1. Implementace klinických IS, 4.2. Implementace LIS, 4.3. Implementace RIS, 4.4. Implementace EIS a technických modulů, 4.5. Implementace IS lékárny a skladového hospodářství)

5.Inovace a náhrada modulů IS (5.1. Životní cyklus SW modulů, 5.2. Datová kompatibilita, 5.3. Proces migrace IS)

6.Podpora a služby související s provozem IS (6.1. Základní komponenty servisní smlouvy, 6.2. Pozice a role uživatelů a dodavatele služeb, 6.3. Definice závažnosti poruchy a požadavku, 6.4. Dokumentace a sledování procesu řešení požadavku, 6.5. Hodnocení plnění závazků dodavatele služeb, 6.6. Outsourcing jako specifická forma provozu IS)

Osnova cvičení:

1.Seznámení s obsahem předmětu. Vytvoření týmů.

2.Návrh projektu

3.Funkční návrh softwaru.

4.Technická specifikace.

5.Vývoj SW - programování vývoj alfa verze

6.Alfa, beta testy a uvolnění produktu

7.Shrnutí a vyhodnocení.

Cíle studia:

Presentovat a vysvětlit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti s implementací a podporou rozsáhlých informačních systémů v oblasti zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Obsah cvičení137.99 KB
PDF icon Tipy na prezentace27.69 KB
PDF icon Organizace předmětu26.07 KB
PDF icon Harmonogram 202193.29 KB
PDF icon Studijní opora4.45 MB

Ostatní - odkaz: