Jste zde

17PBIFY3 - Fyzika III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIFY3 KZ 3 1P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBIFY3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBIFY2
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIFY3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty Fyzika 1 a Fyzika 2. Zabývá se vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Obsahem předmětu je problematika mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací. První část je zaměřena na základy akustiky, ultraakustiky a aplikace ultrazvukového vlnění v technice, biologii a lékařství. Druhou část poté tvoří základy elektromagnetické a geometrické teorie optického záření.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních (maximálně 3 omluvené absence), vypracování seminární práce na zadané téma (hodnocení 0-25 bodů) a napsání zápočtového testu skládajícího se z pěti otázek po pěti bodech (hodnocení 0-25 bodů).

Test se bude psát ve 14.týdnu semestru.

Osnova přednášek:

1.Mechanické vlnění a jeho vlastnosti

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - spektrum, vlastnosti a využití různých typů záření

4.Základy vlnové optiky

5.Základy geometrické optiky

6.Vlastnosti optických přístrojů

7.Lasery, speciální partie optiky

8.Speciální partie optiky

Osnova cvičení:

1.Mechanické vlnění, základy akustiky

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - optické záření a jeho vlastnosti

4.Základy vlnové optiky v příkladech

5.Zobrazování optickými přístroji

6.Lasery a jejich využití

7.Test

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Studenti budou seznámeni s problematikou mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3 a 4. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

[2] J.Obraz: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, 1984.

[3] B. E. A. Saleh a M. C. Teich: Základy fotoniky,

Matfyzpress 1994.

-Studijní materiály budou aktuálně zařazeny v průběhu semestru.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram1617_(P_C)_17PBIFY3166.7 KB