Jste zde

17PBIEHT - eHealth a telemedicína

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIEHT Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIEHT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Telemedicínské aplikace - definice WHO, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií. Organizace péče o zdraví. Komunikace ve zdravotnictví. Elektronický zdravotní záznam jako základ pro telemedicínu, nemocniční informační systémy, legislativní otázky vedení zdravotní dokumentace v elektronické formě. Informační technologie pro podporu sdílené péče o zdraví. Ochrana a standardizace dat ve zdravotnictví, bezpečnost. Elektronické karty ve zdravotnictví. Zpracování obrazové informace. Sítě a internet ve zdravotnictví. Počítačové sítě v medicíně, práce s internetem, základy TCP/IP, HTML, XML.

Požadavky:

Účast na cvičeních, zpracování zadaných samostatných úloh, dostatečný počet bodů z testů, zkouška

Osnova přednášek:

1. Sítě a Internet ve zdravotnictví

2. Komunikační protokoly, datové formáty

3. Organizace péče o zdraví, komunikace ve zdravotnictví

4. Elektronický zdravotní záznam, standardy pro přenos zdravotnických informací, zpracování obrazové informace

5. Nemocniční informační systémy

6. Distribuované elektronické zdravotní systémy

7. Ochrana a standardizace dat ve zdravotnictví

8. Elektronické karty, RFID, bezdrátová řešení

9. Legislativní otázky spojené s využitím ICT ve zdravotnictví

10. IT pro podporu sdílené a distribuované péče

11. Temedicína - definice, historie, souvislosti

12. Příklady telemedicínských řešení

13. Mobilní zdravotnické aplikace, systémy domácí péče

Osnova cvičení:

1. Úvod, seznámení s náplní cvičení a podmínkami zápočtu, zadání samostatných úloh

2. Příklady řešení datových formátů

3. Komunikační protokoly

4. Elektronický zdravotní záznam, příklady řešení

5. Nemocniční informační systém, zpracování obrazové informace, test 1

6. Distribuované systémy ve zdravotnictví

7. Ochrana a bezpečnost dat - příklady řešení

8. Ochrana a bezpečnost dat - návrhy postupů

9. Elektronické karty, RFID, wifi

10. Orientace v příslušné legislativě

11. Telemedicína I - praktické úlohy

12. Telemedicína II - praktické úlohy, test 2

13. Telemedicína III - praktické úlohy, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a příklady řešení systémů eHealth a telemedicíny a se souvisejícími tématy, včetně legislativních, organizačních otázek a problematiky standardů.

Studijní materiály:

[1] Frank Sullivan and Jeremy Wyatt: ABC of Health Informatics, 2006, ISBN: 9780727918505

[2] Jules J. Berman: Biomedical Informatics, 1 edition (2007), ISBN-10: 0763741353

[3] Joseph Tan: E-Health Care Information Systems: An Introduction for Students and Professionals, 2005, ISBN-10: 0787966185

[4] Athina Lazakidou: Handbook of Research on Informatics in Healthcare and Biomedicine, 2006, ISBN-10: 1591409829

[5] C. William Hanson: Healthcare Informatics, 2005, ISBN-10: 0071440666

[6] Harshawardhan Bal, Johnny Hujol: Java for Bioinformatics and Biomedical Applications, 2006, ISBN-10: 0387372350

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: