Jste zde

17PBIBP - Bakalářská práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIBP Z 8 8L česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIBP
Garant předmětu:
Zoltán Szabó
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Klempíř, Zoltán Szabó
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí bakalářské státní závěrečné zkou?ky (BSZZ). Práci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Požadavky:

Zápočet bude udělen vedoucím bakalářské práce na základě průběhu a výsledku řešení příslušné úlohy a odevzdání písemné dokumentace(bakalářské práce).

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Během semestru je vyhrazeno každý týden 8 hodin na práci pod vedením vedoucího BP.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéto práce. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to prostřednictvím této příručky a též během vytváření práce pod vedením vedoucího BP. Jedná se o: strukturu práce, vysvětlení, komentované bibliografické citace, možná zaměření jednotlivých druhů prací, na co nezapomenout při zpracování BP, vzory desek a titulní stránky, pravidla a ukázky citace, seznam norem pro psaní a citování odborných textů, další zásady, návody a triky pro psaní BP, jak napsat abstrakt, jak napsat závěr a úvod, typografické zásady, zásady pro odborné nákupy a výučtování, užitečné informace o zaměření jednotlivých posudků a o požadavcích na prezentaci.

Studijní materiály:

[1] Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

[2] Linkeová, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice, Kopp 2003.

[3] Liška, V.: Jak správně psát diplomovou práci. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, Univerzita Karlova 2004.

[5] ME?KO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram předmětu 284.44 KB