Jste zde

17PBFPAS - Pohybové aktivity a sport handicapovaných

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFPAS Z 3 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení s kondičním a vrcholovým sportem tělesně a zdravotně postižených. Sport jako součást komprehenzívní terapie, podpora bazální terapie. Využití pohybových a sportovních aktivit v psychosociální rehabilitaci. Sociální význam sportu, integrace prostřednictvím sportu do majoritní společnosti. Setkání s aktivními handicapovanými sportovci.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Povinná účast na přednášce externistů.

Písemné prokázání získaných znalostí testem (test 20 otázek, jedna správná odpověď) - minimální požadavek na úspěšné složení testu je 70 %, tj. 14 správných odpovědí.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, historie, význam sportu tělesně postižených

2. Přednáška externisty

3. Odbornost trenéra, rozhodčího, cvičitele sportu tělesně postižených

4. Sportovní odvětví a jejich specifika, klasifikace postižení pro jednotlivé sporty

5. Přednáška externisty

6. Sport tělesně postižených a sport handicapovaných dětí

7. Sport mentálně postižených, Sport smyslově postižených

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Kučera, M., Kolář, P., Dylevský, I. a kol.: Dítě a sport, Galen 2008

Heller, J.; Potměšil, J.: Zdravotní přínos sportu u aktivních paraplegiků. Národní konference „Sport v České republice na začátku nového tisíciletí“, 2001

Doporučená literatura

Dylevský, I. a kol.: Pohybový systém a zátěž. Praha, Grada 1997 (nejsou novější texty)

Kučera, M.; Dylevský, I. a kol.: Sportovní medicína. Praha, Grada Publishing 1999

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: