Jste zde

17PBBPPSA - Pacientské a přístrojové simulátory a testery

Sdělení ke cvičení ze dne 11. 9. 2022

Vlastní SW Müse v podobě trial, tj. zkušební bezplatné verze na 90 dní včetně pokynů k instalaci SW Müse a Müse Viewer podle počítačové platformy jsou k dispozici zde. V rámci úvodních blokových cvičení je možné použít i svůj notebook.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant předmětu

Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPPSA
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon P1. Úvod do předmětu, vztah k profesi BMT, podmínky zakončení předmětu, pacientské a přístrojové simulátory a testery (přehled)5.93 MB
PDF icon P1. Aktualizovaná verze přednášky z AR 2021 v AJ8.15 MB
PDF icon P2. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (analogie mezi fyzikálními oblastmi)692.32 KB
Soubor P3. Tvorba scénáře569.86 KB
PDF icon P4. Metodika tvorby konceptuálního modelu a ukázka vybraného modelu hemodynamiky člověka 1014.77 KB
PDF icon P5. Základy farmakologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory7.86 MB
PDF icon P7. Základy anesteziologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory4.68 MB
PDF icon P8. Využití poznatků z anesteziologie při tvorbě scénářů a související lékařská přístrojová technika1.54 MB
Soubor P9. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti lékařské přístrojové techniky_1139.7 KB
PDF icon P10. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti respirační péče.1.79 MB
PDF icon P11. Simulátory a fantomy pro oblast zobrazovacích systémů v lékařství3.77 MB
Soubor P12. Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (bloková a obvodová schémata)5.19 MB
Soubor P13. Obvodové realizace - příklady33.46 MB
Soubor P13b:příklady obvodů179.92 KB
PDF icon Metabolic model of the human respiratory system496.31 KB
PDF icon LaT:Rigidní modely2.29 MB
PDF icon LaT:Fyzické modely2.28 MB
PDF icon Sensors: Design and Development of a Novel Invasive Blood Pressure Simulator for Patient’s Monitor Testing1.84 MB
PDF icon Sensors: A New Approach for Testing Fetal Heart Rate Monitors 3.86 MB

Přednášky - odkaz: 

Výrobce celotělových pacientských simulátorů CAE Healthcare (dříve METI) | http://www.caehealthcare.com

Výrobce celotělových pacientských simulátorů Laerdal | http://www.laerdal.com

Výrobce celotělových pacientských simulátorů Gaumard | http://www.gaumard.com

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram výuky přednášek v ZS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B221/17PBBPPSA/lec

Harmonogram výuky cvičení v ZS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B221/17PBBPPSA/lab