Jste zde

17PBBPMP2A - Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPMP2A KZ 2 1P+1L česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPMP2A
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na následující problematiky: provoz a dokumentace z pohledu zobrazovacích metod, vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS, základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování, základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů, praxe z oblasti diagnostického zobrazování (radiologie, ultrasonografie, zobrazování magnetickou rezonancí, nukleární medicína, endoskopie, PET, SPECT). Výuka se uskuteční na klinikách 1. LF UK v Praze a výhradně ve zkouškovém období zimního semestru (typicky v 15. týdnu (typicky v 15. týdnu a 16. týdnu z důvodu velkého počtu, budou vytvořeny dvě skupiny cca do 30 studentů podle uvedených týdnů). Jakmile bude během října potvrzeno z 1. LF UK a VFN, že se jedná o tyto týdny, pak se bude řešit rozdělení studentů do uvedených týdnů. Současně bude následně zveřejněn finální harmonogram).

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech praktických částech a dále úspěšné absolvování dvou testů hodnocených podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy jsou uvedeny na www stránce předmětu a k tomu je třeba ještě si zopakovat znalosti a vědomosti z Fyziky II., Lékařských přístrojů a zařízení a též Zobrazovacích systémů. Viz též www stránky předmětů.

Osnova přednášek:

1.Zobrazovací metody - přehled (fyzikální základy)

2.Vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS

3.Základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování

4.Základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů

5.Principy diagnostického zobrazování (radiologie)

6.Principy diagnostického zobrazování (ultrasonografie)

7.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí I.)

8.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí II.)

9.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí III.)

10.Principy diagnostického zobrazování (nukleární medicína)

11.Principy diagnostického zobrazování (endoskopie)

12.Principy diagnostického zobrazování (SPECT)

13.Principy diagnostického zobrazování (PET)

14.Souhrn, přehled tematických bloků ke kl.z

Osnova cvičení:

1. Zobrazovací metody - přehled aplikací v klinické praxi

2. Vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS - praxe

3. Základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování - praxe

4. Základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů - praxe

5. Praxe diagnostického zobrazování (radiologie)

6. Praxe diagnostického zobrazování (ultrasonografie)

7. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí I.)

8. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí II.)

9. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí III.)

10. Praxe diagnostického zobrazování (nukleární medicína)

11. Praxe diagnostického zobrazování (endoskopie)

12. Praxe diagnostického zobrazování (SPECT)

13. Praxe diagnostického zobrazování (PET)

14. Test, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2]Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3]Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: