Jste zde

17DCTLM - Telemetrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCTLM ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Telemetrie je technologie umožňující měření na dálku a dálkový přenos dat. Vysvětlení technické podstaty telemetrie, včetně přenosu signálů. Osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování zasahujících záchranných a bezpečnostních složek. Přehled hardwarových a softwarových prostředků v ochraně obyvatelstva, význam a aplikace personal health systémů v legislativním prostředí Evropské unie. Perspektivní možnosti využití telemetrie při řešení mimořádných situací.

Požadavky:

Ústní zkouška, jejíž součástí bude zpracování námětového úkolu se zaměřením na využití telemetrie v souladu s potřebami některé ze složek IZS.

Osnova přednášek:

Technické a infrastrukturní varianty řešení měřicího a přenosového řetězce.

Přehled senzorů a převodníků fyzikálních veličin, principy tvarování a filtrace signálů, digitalizace signálů.

Metody kódování, šifrování, serializace a komprese signálů.

Přehled vlastností jednotlivých technologií pro dálkový přenos signálů a dat ? metalický spoj, optický spoj, přenos signálů po Internetu, dostupné RF technologie (Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, ANT, GSM, mikrovlnné spoje a další), principy satelitní navigace, GPS tracking.

Senzorové sítě BAN. Praktické ukázky užití telemedicínských aplikací ? homecare systémy, telemonitoring EKG, krevního tlaku, fyzické aktivity a glykemie.

Systémy pro monitorování fyziologického stavu sportovců, vojáků a příslušníků integrovaného záchranného systému.

Úvod do metod automatické analýzy signálů, vizualizace a podpory rozhodování v telemetrických systémech.

Přehled současných providerů telemetrie ve světě i u nás.

Přenosové standardy.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení znalostí a získání praktického přehledu o moderních prostředcích pro dálkové monitorování a řízení technických a biologických systémů a procesů s důrazem na medicínské, civilní a obranné aplikace.

Studijní materiály:

Základní literatura:

BARCULO, D. Telemetry - Research, Technology and Applications. Nova Science Publishers Inc (United States), 2009

LATIFI, R. Telemedicine for Trauma, Emergencies, and Disaster Management. Artech House, 2011

SWAMI, A. et al. Wireless sensor networks: signal processing and communications. Hoboken, Wiley, 2007

Doporučená literatura:

CERNY, PENHAKER. Biotelemetry. IFMBE Proceedings, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 20, 2008

EL HASSANI, A.H. et al. eHealth and Remote Monitoring. InTech, Published: September 12, 2012

GRASCHEW et al. Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions. InTech, Published: March 22, 2011

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: