Jste zde

17DCSTA - Statistika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCSTA ZK 5 5P+10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět obsahuje pokročilé statistické metody pro experimentální činnost: Plánování pokusu. Šíření chyb. Zvýšení přesnosti sériovým a paralelním uspořádáním. Základní úvahy o návrhu pokusu. Počet opakování, znáhodnění. Jednoduché, dvojné a trojné třídění v analýze rozptylu. Latinské čtverce. Faktoriální plánované pokusy. Následná analýza po provedení analýzy rozptylu. Určení optimálních podmínek. Úvahy o rozsahu výběru, síle a velikosti účinku. Shluková analýza. Faktorová analýza. Diskriminační analýza. Přednáška bude každoročně modifikována podle zaměření dizertačních prací zapsaných studentů tak, aby maximálně pomáhala při zpracování experimentální části dizertačních prací.

Požadavky:

Znalost základů matematiky v rozsahu kurzů pro první ročník technických vysokých škol (lineární algebra, kalkulus) a znalost základů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Osnova přednášek:

Seznámení se základní filozofií pokročilé statistické analýzy. Principy bayesovských metod, stanovení velikosti výběrového souboru a její vliv na přesnost závěrů, interpretace výsledků testů hypotéz, základní principy metaanalýzy.

Osnova cvičení:

Praktické využití statistických metod. Každý student představí své problémy a design své statistické analýzy; následovat bude rozbor situace, kontrola předpokladů a diskuse nad možnými výsledky a jejich interpretací. jedním z cílů cvičení je naučit studenty kriticky analyzovat statistické závěry kolegů a vyjadřovat svůj názor ke statistickým závěrům.

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy pokročilé statistické analýzy dat. Studenti se seznámí s principy pokročilé matematické statistiky, předpoklady využití standardních i pokročilých statistických metod a s problémy při interpretaci výsledků statistických analýz. Obsah předmětu se bude měnit dle potřeb studentů v daném ročníku na využití pokročilých statistických metod ve svých dizertačních pracích.

Studijní materiály:

Základní literatura:

NEZU Arthur M., NEZU Christine M. (eds.): Evidence-based outcome research : a practical guide to conducting randomized controlled trials for psychosocial interventions. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-530463-3

SPOKOINY Vladimir, DICKHAUS Thorsten: Basics of Modern Mathematical Statistics. Springer Texts in Statistics, 2015, ISBN: 978-3-642-39908-4

ANDĚL, J. Základy matematické statistiky, Matfyzpress, Praha, 2005, ISBN 80-7378-001-1.

Doporučená literatura:

CHATFIELD, C. Statistics for Technology, Chapman & Hall, London, 1983, ISBN: 0-412-25340-2.

HENDL Jan: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. Portál, 2012, ISBN: 978-80-262-0200-4

HENDL Jan: Kvalitativní výzkum. Portál, 2009, ISBN: 978-80-7367-485-4

NAVARA, M. Pravděpodobnost a matematická statistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03795-9.

Wofram MathWorld, http://mathworld.wolfram.com/topics/ProbabilityandStatistics.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: