Jste zde

17DCROEZ - Reakce organizmu na extrémní zátěž

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCROEZ ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je po obsahové stránce ,,zátěžovou fyziologii„, která se vyučuje na řadě zahraničních vysokých škol. Vyhází z klasické fyziologie a patofyziologie člověka, jejíž základní znalost je v tomto předmětu předpokládána. Jednotlivé kapitoly se nezabývají pouze ,,extrémní“ zátěží, ale věnují pozornost i zátěžovým situacím běžného života - těhotenství, sport, atd. Předmět přináší zásadní fyziologické údaje a limity pro aktivity typu letecké medicíny, práce v ochranných oblecích, pobytu ve vysokohorském nebo hypertermickém prostředí. Osnovy respektují i fyziologické rozdíly dětského a ženského organismu.

Požadavky:

Zvládnutí základních vyšetřovacích postupů prokázané při kontrole na praktických cvičeních. 100% účast na praktických cvičeních. Průkaz zvládnutí základních znalostí v průběžných testech (3x za semestr s celkovým minimálním bodovým výsledkem 90%).

Osnova přednášek:

Opakování hlavních parametrů funkce oběhového a respiračního systému, vč. krve a hospodaření s vodou. Navazují kapitoly z termogeneze a termoregulace.

Zátěžová vyšetření. Vlastní zátěžová fyziologie a patofyziologie začíná fyziologickým popisem stresových mechanismů a ovlivnění orgánových systémů stresem. Imunita a stres. Reakce základních orgánových systémů na stres. Dítě a stres.

Působení vysoké teploty na organismus. Přehřátí. Dehydratace. Adaptace na vysokou teplotu. Dětský organismus a působení vysoké teploty. Působení chladu na organismus. Hypotermie. Poruchy regulace teploty. Hypotermie dětského organismu. Chladová adaptace. Seminář je zaměřen na eliminaci působení extrémního chladu. Technické možnosti zábrany poškození organismu chladem.

Působení vysokohorského prostředí a velkých výšek na organismus. Aklimatizace. Výšková stratifikace - výškové zóny. Vysokohorská nemoc. Dítě ve vysokohorském prostředí. Problematika krátkodobého a dlouhodobého pobytu ve vysokohorském prostředí.

Pobyt v arteficiálním prostředí. Fyziologie a patofyziologie potápění, mikrogravitace a přetížení. Patofyziologie dýchání s maskou.

Reakce ženského organismu na různé typy extrémní zátěže. Extrémní zátěž a těhotenství.

Osnova cvičení:

Prevence a adaptace na působení stresu.

Práce v ochranném obleku a problematice přehřátí.

Základy letecké fyziologie.

Vyšetření aktuální výkonnosti posluchačů s dýchacím zařízením a ochranným oblekem.

Cíle studia:

Poskytnout studujícím základní informace zátěžové fyziologie, navazující na znalosti fyziologie a patofyziologie člověka. Racionalizovat omezení a limity pobytu a práce člověka v arteficiálním prostředí. Pochopit omezení pracovního výkonu v extrémních situacích - stresu. Zvládnutí základních vyšetřovacích postupů.

Studijní materiály:

Vzhledem k tomu, že v naší odborné literatuře neexistuje souborná a komplexní učebnice pokrývající velmi různorodou problematiku zátěže a extrémní zátěže, jsou doporučovány texty řešící dílčí problematiku. Kolektiv učitelů FBMI připravuje pro tento předmět vlastní text, který využije i poznatky získané z experimentálních aktivit posluchačů doktorského studia.

Povinná literatura:

MOUREK, J. Fyziologie. Grada 2015.

NEČAS, P. Atlas patofyziologie. Grada 2015.

Doporučená literatura:

ZEMAN, V. Adaptace na chlad u člověka, Galen 2008.

MÁČEK, M. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galen 2012.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: