Jste zde

17DCNTPO - Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCNTPO ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět má charakter interdisciplinárního kurzu zaměřeného na hlavní oblasti teorie a praxe technických prostředků ochrany proti CBRN. Předmět seznamuje studenty se základními prvky ochrany, které jsou shodné pro všechny druhy CBRN (nebo zbraní hromadného ničení), a v nezbytném rozsahu také s prvky, které jsou pro jednotlivé druhy CBRN typické. Předmět klade hlavní důraz na detekci, ochranné prostředky a dekontaminaci z pohledu vývojových trendů a perspektiv jejich dalšího rozvoje.

Požadavky:

Konzultace probíhají formou schůzek na předem domluvená témata (viz osnova přednášek). Podmínkou udělení zápočtu je zpracování odborného pojednání na stanovené téma v rozsahu minimálně 10 stran. Zkouška je ústní.

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky - vymezení pojmů

Nové trendy rozvoje prostředků detekce, stanovení a identifikace CBRN agens

Nové trendy rozvoje prostředků ochrany jednotlivce proti CBRN agens

Nové trendy rozvoje prostředků dekontaminace (odmoření, dezinfekce, dezaktivace) CBRN agens

Náměty na vědecký výzkum v oblasti technických prostředků ochrany proti CBRN agens

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s novými trendy rozvoje technologie a používání prostředků zejména individuální ochrany proti chemickým, biologickým a radioaktivním látkám. Smyslem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice a nabídnout spektrum námětu a inspirací pro jejich další studium i vědeckou práci.

Studijní materiály:

Základní literatura:

MATOUŠEK, J., URBAN, I., LINHART P. CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2008.

PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Manus, Praha 2011.

Doporučená literatura:

odborný časopis CBRNe World. Vydává Falcon Communication Ltd., USA. ISSN 2040-2724.

odborný časopis NBC International. Vydává Defence Division Surrey House Corporate Communication Ltd., Velká Británie.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: