Jste zde

17DCDPTV - Devastující poranění tlakovou vlnou

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCDPTV ZK 5 10P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět rozšiřuje výuku standardní chirurgie a traumatologie z pregraduálního stupně o zvláštnosti poranění vzniklých tlakovou vlnou, jejich managementu s důrazem na první pomoc, diagnostiku a léčbu v místě ohniska, transport a nemocniční a následnou péči. Organizaci při hromadném výskytu těchto poranění.

Požadavky:

Průběžné ověřování zadané problematiky formou konzultací (v případě přednášek formou testů), zvládnutí praktických dovedností, ústní zkouška v rozsahu povinné literatury.

Osnova přednášek:

Základní fyzikální principy šíření tlakové vlny v různém prostředí

Působení tlakové vlny na organizmus v různém prostředí

Hlavní typy poranění vzdušnou tlakovou vlnou

Hlavní typy poranění tlakovou vlnou ve vodním prostředí

Hlavní typy poranění tlakovou vlnou šířící se pevným prostředím

Zásady první pomoci u poranění způsobených tlakovou vlnou

Patofyziologie rozsáhlého termického poranění

První pomoc u rozsáhlého popáleninového poranění a omrzlině

Problematika poranění žíravinami

První pomoc u poranění žíravinami

Ztrátová poranění a první pomoc u nich

Problematika traumatických mixtů a poskytování PP

Koordinace činností při poskytování PP a transportu u hromadného výskytu devastujících poranění

Osnova cvičení:

Nácvik potřebných dovedností a zacházení s pomůckami v návaznosti na teoretickou výuku

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně objasnit mechanismy účinku tlakové vlny v důsledku exploze výbušninou nebo jadernou explozí na živý organismus, popsat její devastující účinky na jednotlivé orgány, důsledky na metabolismus, zásady poskytování laické, předlékařské a lékařské pomoci a následný praktický nácvik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MATEK, J., ZEMAN, M., et al. První pomoc pro bakaláře, UK Praha, 1. LF UK 2013, ISBN 978-80-260-3459-9

ZEMAN, M, KRŠKA, Z., a kolektiv. Chirurgická propedeutika, Grada, 3. přeprac. a dopl. vyd., 2011, ISBN-13: 978-80-247-3770-6

Doporučená literatura:

ZEMAN, M., et al. Speciální chirurgie, Galén 2001, ISBN: 8072620932

KÖNINGOVÁ, BLÁHA. Popáleninové trauma, nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2010, ISBN-13: 978-80-246-1670-4

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: