Jste zde

17VVAS - Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VVAS Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Dita Hamouzová
Přednášející:
Cvičící:
Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět VAS-teorie i praxe je určen pro studenty jako rozšíření znalostí a praktické procvičení již nabytých znalostí a seznámení se s terapeutickými i diagnostickými metodikami moderní doby.

Cvičení jsou zaměřená na teoretické i praktické procvičování diagnostiky VAS a s tím spojených posturálních změn, praktické procvičení správně zvolené terapie. (Nenahrazuje certifikované kurzy.)

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně.

Další podmínkou je prokázání odpovídajících znalostí ústním pohovorem s praktickou demonstrací a aktivním přístupem při cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. téma-Úvod do problematiky VAS, opakování znalostí o diagnostice, Diagnostika dle MDT, odebráni anamnézy, McKenzi spis

2. téma-Terapie dle MDT

3. téma-Principy DNS, diagnostika a terapie, cvičení ve vývojových polohách, ukázka z DNS FIT KIDS

4. téma-Principy Spirální Stabilizace Páteře dle Smíška s praktickou ukázkou, Skolióza a možnosti terapie použitím různých metodik

5. téma-Praktické procvičování naučených technik (dle možnosti ukázky pacientů)

Cíle studia:

Získat praktické znalosti diagnostické i terapeutické problematiky při VAS, skolióze páteře

Studijní materiály:

[1] SMÍŠEK, Richard, Kateřina SMÍŠKOVÁ a Zuzana SMÍŠKOVÁ. Spirální stabilizace páteře: léčba a prevence bolestí zad: metoda SPS - spirální stabilizace páteře: stabilizace páteře a celého těla spirálními svalovými řetězci: Smíšek systém - funkční stabilizace a mobilizace páteře : systém výuky, léčby, regenerace, prevence, organizace rehabilitační péče. 7. rozšířené vydání. Praha: Richard Smíšek, 2017. ISBN 978-80-87568-87-3.

[2] BLAHA, Josef. Idiopatická skolióza-screening, prognostika a konzervativní terapie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-559-2.

[3] KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

Poznámka:

předmět je určen pro 3. a vyšší ročníky oboru FZT

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022312.72 KB