Jste zde

17VSPM - Sportovní masáže

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSPM Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praktickým prováděním sportovní masáže. Praktické zvládnutí palpačních postupů, teoretická i praktická znalost jednotlivých typů sportovní masáže. Demonstrace a základní nácvik.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

* 100% účast na cvičeních (v závažném případě jako je nemoc je nutné doložit nepřítomnost potvrzením od lékaře)

písemný test

praktické prokázání získaných znalostí a dovedností

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

[1] Teorie sportovní masáže.

[2] Pravidla sportovní masáže, indikace, kontraindikace, základní hmaty a masážní prostředky

[3] Dotyk, základní anatomické pojmy

[4] Psychologie dotykových povolání

[5] Systém masérských hmatů.

[6] Praktický nácvik Masáže zad.

[7] Praktický nácvik Masáže dolních končetin zezadu.

[8] Praktický nácvik Masáže dolních končetin zepředu.

[9] Praktický nácvik Masáže horní končetiny.

[10] Praktický nácvik Masáže hrudníku.

[11] Masáž břicha. Masáže šíje.

[12] Pohotovostní masáž. Automasáž.

[13] Opakování, vybrané téma

Cíle studia:

Získat znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru

Studijní materiály:

[1] Kvapilík,J. Sportovní masáž pro každého. Praha : Olympia, 1991. 145 s. ISBN 80-7033-120

[2] PŠURNÝ, Antonín. Sportovní masáž v lehké atletice. 1959. 58 s

[3] VESELÝ, Antonín a Jaroslav URBÁNEK. Sportovní masáž a automasáž. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Olympia, 1975. 194 s

[4] HANSGUT, Vladimír a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Regenerační a sportovní masáž. Elportál, Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009.

[5] HOŠKOVÁ ,B. Masáž ve sportu.Praha:Olympia, 2000.

[6] Capko, J. Základy fyziatrické léčby. Praha : Grada, 1998. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.

[7] Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Praha : Galén, 1999.165 s. ISBN 80-7262-032-0.

[8] Birjukov A. A.: Sportivnyj massaž. Fizkultura i sport, Moskva 1972

[9] Jánošdeák J.: Športová masáž. Sport, Bratislava 1983 Jánošdeák J.,

[10] Kvapilík J.: Regenerácia sil športovcov. Sport, Bratislava 1981

[11] JavůrekJ.: Léčebná rehabilitace sportovců. Olympia, Praha 1982

[12] Kvapilík J.: Sto rad pro kondici. Olympia, Praha 1977

[13] Doporučená literatura :

[14] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[15] Lewis,D. Tajná řeč těla. Praha : East : Publishing, 1989. 229 s. ISBN 80-7219-004-0.

[16] Tlapák,P. Tvarování těla. Praha : ARSCI, 1999. 270 s. ISBN 80-86078-00-0.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty oboru Fyzioterapie

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: