Jste zde

17VSMP - Semináře z matematiky (pokračování)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSMP Z 2 2C česky
Přednášející:
Jana Urzová (gar.)
Cvičící:
Jana Urzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seminář umožňuje studentům zopakování a procvičení látky z kapitol středoškolské i vysokoškolské matematiky, vybraných dle znalostí a potřeb studentů.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pečlivé vypracování zadaných domácích úloh i úloh řešených v rámci seminářů.

Osnova přednášek:

Předmět má pouze cvičení

Osnova cvičení:

Program cvičení se řídí potřebami studentů.

Cíle studia:

Zopakovat látku potřebnou pro úspěšné absolvování zkoušky z BBLAD, BILAD, BOMA1, BPMB a BBITP.

Studijní materiály:

[1] J. Tkadlec: Diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, skriptum ČVUT, 2005

[2] J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné, skriptum ČVUT, 2004

[3] P. Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, skriptum ČVUT, 2007

[4] http://www.studopory.vsb.cz

[5] http://math.feld.cvut.cz/mt/index.htm

[6] http://math.fme.vutbr.cz

[7] http://dagles.klenot.cz/rihova

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: