Jste zde

17VPTO - Praktika z návrhu a výroby – třískové obrábění a 3D tisk

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VPTO Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Roman Matějka (gar.), Jana Štěpanovská
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty všech programů, jež mají zájem naučit se vytvářet výrobky s využitím technologií 3D tisku, CNC obráběním, soustružením, řezáním na laseru.

Požadavky:

Účast na cvičeních.

Výroba vybraného modelu v rámci individuální práce, bude specifikováno na prvním cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1)SLA 3D tisk. FFF 3D tisk. Nastavení a kalibrace přístrojů, bezpečnostní zásady pro obsluhu, příprava dat pro výrobu. Zadání individuálních prací.

2)Optimalizace tvaru komponenty z hlediska úspory materiálu, generativní design.

3)CNC obrábění – obrábění z plošných polotovarů. Nastavení a kalibrace přístrojů, bezpečnostní zásady pro obsluhu, příprava dat pro výrobu.

4)CNC obrábění – obrábění z tyčových polotovarů. Nastavení a kalibrace přístrojů, bezpečnostní zásady pro obsluhu, příprava dat pro výrobu.

5)Řezání a gravírování s využitím CO2 laseru. Nastavení a kalibrace přístrojů, bezpečnostní zásady pro obsluhu, příprava dat pro výrobu.

6)Individuální práce - výroba vlastních návrhů.

7)Individuální práce - výroba vlastních návrhů.

Cíle studia:

Student by po absolvování předmětu měl umět použít všechny výše uvedené technologie pro výrobu navržených modelů, včetně přípravy výrobních dat a nastavení přístrojů.

Studijní materiály:

Materiály dostupné v příslušném kurzu na Moodle.

ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.

CHUA, Chee Kai a Kah Fai LEONG. 3D printing and additive manufacturing: principles and applications. 5th edition of Rapid prototyping. New Jersey: World Scientific, [2017]. ISBN 978-981-3146-76-1.

Poznámka:

Předmět byl podpořen projektem RPAPS 2020 Zavedení předmětů Modelování pro strojírenství a výrobu a Praktika z návrhu a výroby – třískové obrábění, 3D tisk

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: