Jste zde

17VPER - Pracovní ergonomie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VPER Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Pracovní ergonomie je určen pro studenty s cílem osvojení si správných ergonomických návyků a na edukaci (teoretickou i praktickou) vedoucí k předcházení možných zdravotních problémů spojených s pohybovým aparátem s ohledem na charakter pracovní nápl-ně a pracovní rytmus.

Požadavky:

Aktivní přístup na seminářích

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

1. téma - Úvod do ergonomie

2. - 3. téma ? Nácvik správného sedu a uspořádání pracovní plochy

4. ? 6. téma - Předpokládané zdravotní problémy s ohledem na charakter pracovní náplně

7. ? 8. téma - Vyšetření při bolestech páteře a pohybového aparátu

9. ? 10. téma ? Vybrané léčebné postupy při bolestech páteře

11. ? 13. téma ? Škola zad

14. téma ? Relaxační cviky

Každé cvičení je spojeno s praktickými nácviky a počet posluchačů v jedné skupině je omezen číslem 10.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v ergonomii, léčbě a prevenci bolestí pohybového aparátu se zvýšeným zaměřením na oblast páteře

Studijní materiály:

[1] Jelínková, J., Krivošiková, M., Šajtarová, L.: Ergoterapie. Portál, Praha, 2009, 272 s., ISBN 978-80-7367-583-7

[2] Klusoňová, E.: Ergoterapie v praxi. NCO NZO Brno, 2011, 264 s., ISBM 978-80-7013-535-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: