Jste zde

17VNRT - Neurotechnologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VNRT Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět neurotechnologií a úloha technika. Nervová buňka, akční potenciál. Základy měření biologických signálů. Základy zpracování biologických signálů. Základy zpracování signálů v reálném čase. Pět lidských smyslů, elektronické senzory. Svaly, srdce a jeho činnost. Nervová soustava, lidský mozek. EEG, evokované potenciály. Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy. Biologická zpětná vazba. Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback. Rozhraní člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita. Úvod do neuropsychologie, testy. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Požadavky:

Úspěšně vyřešená a obhájená samostatná zápočtová úloha.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. Předmět neurotechnologií a úloha technika. Nervová buňka, akční potenciál.

2.Základy měření biologických signálů.

3.Základy zpracování biologických signálů.

4.Základy zpracování signálů v reálném čase.

5.Pět lidských smyslů, elektronické senzory.

6.Svaly, srdce a jeho činnost.

7.Nervová soustava, lidský mozek.

8.EEG, evokované potenciály.

9.Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy.

10.Biologická zpětná vazba.

11.Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback I.

12.Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback II.

13.Rozhraní člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita.

14.Úvod do neuropsychologie, testy.

Osnova cvičení:

1.Požadavky k udělení zápočtů a ke zkoušce. Seznámení s předpisy o bezpečnosti práce, exkurse na pracovišti. Zadání projektů.

2.Praktická ukázka HW a SW pro měření biologických signálů.

3.Praktická ukázka HW a SW pro zpracování biologických signálů.

4.Praktická ukázka měřícího řetězce pro zpracování signálů v reálném čase.

5.Praktická ukázka měření EKG, EMG, EOG, dechové křivky, kožního odporu a teploty.

6.Praktická ukázka měření EEG.

7.Praktická ukázka audiovisuální stimulace.

8.Praktická ukázka aktivní biologické zpětné vazby I.

9.Praktická ukázka aktivní biologické zpětné vazby II.

10.Praktická ukázka aktivní biologické zpětné vazby III.

11.Praktická ukázka pasivní biologické zpětné vazby.

12.Exkurse na pracoviště provozujícího biologickou zpětnou vazbu klinicky.

13.Praktická ukázka a vyhodnocení neuropsychologických testů.

14.Prezentace projektů. Udělování zápočtů.

Cíle studia:

Seznámení se s pojmy nervová buňka, akční potenciál, základů měření biologických signálů a metodami jejich zpracování. Osvojení si znalostí o lidských smyslech a činností jednotlivých orgánů, metodami diagnostiky a terapie a využití biologické zpětné vazby.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] PTÁČEK, R.; NOVOTNÝ, M. a kol.: Biofeedback v teorii a praxi. GRADA Praha, 2017. ISBN 978-80-247-5694-3

[2] ROSINA, J. ; VRÁNOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, H.; STANEK, J.: Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3

Doporučená:

[1] KHAZAN, Z.I.: The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness. Wiley-Blackwell, 1 edition, 2013. ISBN-13: 978-1119993711

[2] Rajesh P. N.: Brain-Computer Interfacing: An Introduction. Cambridge University Press, 1 edition, 2013. ISBN-13: 978-0521769419

[3] EVANS, R. J., TURNER, R.: Rhythmic Stimulation Procedures in Neuromodulation. Academic Press, 1 edition, 2017. ISBN-13: 978-0128037263

[4] HELLIER, L., J.: The five senses and beyond: the encyclopedia of perception. Santa Barbara, California, Greenwood, 2016. ISBN-13: 978-1440834165

[5] Faber, J.: Elektroencefalografie a psychofyziologie. ISV Praha 2001

[6] Richard Adam Crane, Siegfried F. Othmer, Martha C. Maldonado Rubi, David Joffe, Susan Othmer, Timothy Tinius, David Sevier, Victoria L. Ibric, Chuck J. Davis, Joe Horvat: Handbook of Neurofeedback: Dynamics and Clinical Applications. The Haworth Press Inc, 2006, ISBN: 0789033607

[7] Jiří Hovorka, Tomáš Nežádal, Erik Herman, Ján Praško: Klinická elektroencefalografe. Maxdorf, 1. vyd., 2003, ISBN: 80-7345-001-1

[8] Kulišťák, P.: Neuropsychologie. Portál Praha 2003

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Materiály k přednáškám341.84 KB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Materiály ke cvičení341.62 KB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Harmonogram přednášek a cvičení35.5 KB