Jste zde

17VMZVP - Výuka metod řízení zásahu složek IZS ve virtuálním prostředí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VMZVP Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je určený k rozvoji praktických organizačních a řídích dovedností studentů v rámci vzdělávání. V rámci předmětu studenti prakticky ve virtuálním prostředí odcvičí procedury nutné k řízení základních i ostatních složek IZS na místě zásahu. Studenti se naučí zvládat časové, prostorové a profesní požadavky nutné k řízení a koordinaci složek IZS v různých krizových situacích. V první části výuky bude realizován výklad a nácvik základních řídících činností IZS, v druhé části studenti provedou praktické rozehry různých krizových situací se střídáním rolí a evaluací daného nácviku. Podstatnou výhodou bude možnost opakovat nezvládnuté procedury a postupně tak zlepšovat řídící schopnosti studentů. Předmět odráží požadavky profesních organizací na větší podíl praktických řídících zkušeností absolventů a podporu rozhodovacích procesů v rámci krizového řízení.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za splnění docházky na cvičeních a přednesení a obhajoby uceleného referátu formou prezentace na téma řešení zvolené simulované mimořádné události v rámci simulačního prostředí a následného způsobu řešení v podmínkách IZS ČR.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Simulační softwary pro řešení mimořádných událostí a úvod do předmětu,

2. role operačních důstojníků a operačních a informačních středisek IZS při řešení mimořádných událostí,

3. způsob plánování a rozmístění sil a prostředků IZS dle územně příslušného a ústředního poplachového plánu IZS,

4. speciální síly a prostředky základních a ostatních složek IZS pro řešení mimořádných událostí,

5. způsob povolávání základních a ostatních složek IZS ČR,

6. řešení simulovaných mimořádných událostí I.,

7. řešení simulovaných mimořádných událostí II.,

8. řešení simulovaných mimořádných událostí III.,

9. řešení simulovaných mimořádných událostí IV.,

10. řešení simulovaných mimořádných událostí V.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj taktických a operačních znalostí a dovedností studentů k řešení mimořádných událostí s využitím simulačních softwarů, tzv. „záchranářských simulátorů“, které jsou zaměřeny na výcvik pro řešení simulovaných mimořádných událostí složkami IZS. Důraz bude kladen na objasnění způsobu řešení mimořádných událostí v rámci simulačního prostředí a jejich následný způsob řešení v podmínkách blízkých postupům IZS ČR. Součástí předmětu bude i objasnění role operačních důstojníků a operačních a informačních středisek IZS při řešení mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a Libor FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-134-7.

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

HUBÁČEK, Martin, Drahomír HAUSNER a Vladimír VRÁB. Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací. In: Vojenské Rozhledy, 2013, Roč. 22 (54), Č. 1, S. 149-159, ISSN 2010-3292.

Doporučená literatura:

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Ústřední poplachový plán IZS

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení 2018408.78 KB