Jste zde

17VCAE - Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VCAE Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento předmět je koncipován jako přípravný kurz pro zkoušku CAE (Cambridge Advanced Certificate in English. Tento kurz je vhodný pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svojí kariéru do oblasti vyžadující aktivní a pokročilou znalost anglického jazyka.

Úroveň kvalifikace: pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přípravou na zkoušku CAE student dosáhne úrovně, kdy bude s jistotou komunikovat v angličtině na profesní a akademické úrovni. Tento předmět je vhodný i pro studenty, kteří se chystají, nebo již publikují v anglickém jazyce.

Tento kurz je primárně určen pro studenty, kteří jsou schopni:

. napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek

. prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině

. porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

Požadavky:

Kritéria pro získání z.:

K1. Během semestru jsou možné 2 absence.

K2. Student musí na cvičení vypracovat zadané úkoly.

K3. Na konci semestru proběhne závěrečný test obsahující všechny oblasti jazykových dovedností (reading comprehension, listening comprehension, grammar, writing, speaking)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Getting to know you, meetings, job interview, fluent small talk, using a range of structure.

2. Formal letters, positive and negative connotations, language for complaining, phrasal verbs.

3. Writing report, an abstract, a summary. Relative clauses, cause and effect

4. Academic texts, word formation, participle clauses, metaphors and idioms, complex sentences, formal and informal language.

5. Lectures, the Passive, articles and determiners

6. Expressing opinions, agreeing and disagreeing, the infinitive, adverbials expressing opinions

7. Proposals, language of persuasion, multiple meanings, collocations

8. Competition entries, hypothesising, idioms.

9. Interpreting facts and figures, linking device, collocations.

10. Debates, gerunds and infinitives, collocations.

11. Instructions. Modals: may, might, can and could, prefixes and suffixes.

12. Describing objects, modals: must, should, ought to, shall, will, would. Positive and negative adjectives.

13. Final revision

14. Test

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: